Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaEmerytura nauczycielaEmerytura PomostowaOdwołanie od decyzji ZUSŚwiadczenie przedemerytalneWcześniejsza emerytura

Praca w warunkach szczególnych wykonywana na łączonych stanowiskach

Duża ilość spraw, którą mam okazję analizować w mojej kancelarii pozwala mi określić pewne “trendy” organu rentowego w uzasadnianiu decyzji o odmowie prawa do gwarantowanych świadczeń.

Ostatnio moi klienci ubiegający się o emeryturę wcześniejszą/pomostową/rekompensatę za pracę w warunkach szkodliwych, w decyzjach o odmowie przyznania świadczenia, znajdują argumentację, iż ZUS nie zalicza okresu pracy do stażu pracy w warunkach szczególnych z uwagi na okoliczność pracował na łączonych/mieszanych stanowiskach pracy.

Czy ZUS ma prawo odmówić prawa do świadczeń ze względu na wykonywanie w tym samym czasie różnych rodzajów prac w warunkach szczególnych?

Oczywiście że nie!

Powyższe wątpliwości zostały ostatecznie rozwiane treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia z 27 stycznia 2012 r. (sygn. akt II UK 103/11), w którym wskazał on, że:

Pracownik, który u jednego pracodawcy w tym samym czasie wykonywał różne rodzaje pracy w szczególnych warunkach, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, nie powinien być pozbawiony uprawnienia do zaliczenia tego okresu do zatrudnienia w szczególnych warunkach wymaganych do emerytury;

Powyższy wyrok konsekwentnie stanowi podłoże wyroków Sądów Okręgowych i Apelacyjnych w całej Polsce, czego przykładem jest m.in. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2017r., sygn. akt: III AUa 2013/16,
zgodnie z którym czytamy, iż:

Pracownik, który u jednego pracodawcy w tym samym czasie (okresie) wykonywał różne rodzaje pracy w szczególnych warunkach (wymienione w załączniku do rozporządzenia z 8 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – wykaz A), stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, nie powinien być pozbawiony uprawnienia do zaliczenia tego okresu do zatrudnienia w szczególnych warunkach wymaganego do emerytury na podstawie art. 32 ust. 1, 2 i 4 u.e.r.f.u.s.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 listopada 2016r. sygn. akt: II UK 179/16 stwierdził ponadto, iż:

Jeżeli bowiem dopuszczalne jest łączenie kilku rodzajów pracy wiążących się z uciążliwościami różnego rodzaju, to tym bardziej uzasadnione jest włączenie do stażu pracy w szczególnych warunkach
świadczonej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, choć u kilku pracodawców.

Ustawodawca przewidział również ponadstandardowy sposób sumowania okresów prac w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze dla osób ubiegających się o przyznanie emerytur pomostowych.
W przypadku takich osób możliwe jest łączenie prac wymienionych w wykazie A z pracami wymienionymi w wykazie B (np. pracy nauczyciela z pracą kierowcy).

Jak wynika z powyższego, ZUS pomimo wyraźnie odmiennego stanowiska judykatury i tak stosuje swoje wytyczne. Jednym sposobem ich zmiany jest więc wniesienie odwołania od decyzji ZUS do Sądu

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. Obniżenie wieku emerytalnego dotyczy przede wszystkim osób pracujących w zawodzie strażaka. W związku z tym, że jest to praca, która wymaga szczególnej odpowiedzialności i sprawności psychofizycznej jest uregulowanie, które pozwala funkcjonariuszowi straży pożarnej przejść na wcześniejszą emeryturę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close