Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Pracodawca nie dostarcza do ZUS zaświadczenia Z-3, co dalej?

Niejednokrotnie w mojej praktyce zawodowej analizowałam decyzje ZUS dotyczące odmowy przyznania prawa do zasiłku chorobowego z uwagi na niezłożenie przez pracodawcę do ZUS druku Z-3 (zaświadczenie płatnika składek).

Zaświadczenie ZUS Z-3 służy do ustalenia i obliczenia wysokości zasiłków (chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego) wobec pracownika. Druk Z-3 zawiera informację o podleganiu ubezpieczeniom społecznym przez pracownika, jak również o wysokości podstawy wymiaru jego składek.

Częstym problemem pracowników jest nieterminowe składanie do ZUS dokumentów niezbędnych do nabycia zasiłków, niestety przepisy prawa ubezpieczeń społecznych nie stosują żadnego środka przymusu wobec zaniechań pracodawców w zakresie terminowości składania do ZUS dokumentów niezbędnych do nabycia przez pracowników świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dokładnie art. 61 b ust. 5 ustawy zasiłkowej, pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wszelkie niezbędne dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

Czy ZUS ma prawo odmówić prawa do zasiłku z uwagi na niezłożenie przez pracodawcę druku ZUS Z-3?

ZUS nie ma prawa zasłonić się zaniechaniem pracodawcy w postaci braku przedłożenia do ZUS stosownych dokumentów, ponieważ dane wynikające z braku druku ZUS – Z3 winny zaś zostać uzupełnione w oparciu o zgromadzone informacje, dotyczące wysokości składników wynagrodzenia za pracę. ZUS pozostaje również w dyspozycji danych dotyczącymi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, by móc ustalić podstawę wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w spornym okresie.

Ubezpieczony nie może ponosić negatywnych konsekwencji nie dopełnienia przez pracodawcę swoich obowiązków  w zakresie obowiązku złożenia zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3.

W razie otrzymania decyzji o odmie przyznania prawa do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego konieczne będzie złożenie odwołania od decyzji do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. W 1999roku lekarz wysłał mnie na komisję ZUS renty nie przyznano w tym czasie zwolniono mnie z pracy.koniec swiadczen. komisja lekarska uznała że nie mogę pracować i lekarz który mnie kierował na rentę, miał rację a ZUS że mogę pracować .Do dzisiaj jestem bez pracy i kasy.Od taka polityka.Kazdy ma swoją rację tylko co ja mam zrobić,obecnie mam chory kręgosłup jeżdżę na wózku i nawet o ręte starać się nie mogę bo zbyt długo nie pracowałam. Przez te lata utrzymuje mnie mąż.Pozdrawiam.Pracy mam 14 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close