Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSOdwołanie od decyzji ZUSSkładkiZasiłki

Pracodawca nie płaci zasiłku ? Obowiązek przechodzi na ZUS.

W obecnej sytuacji spowolnienia gospodarczego, już kilkukrotnie spotkałam się z relacją pracownika, gdzie pracodawca z uwagi na brak środków odmówił wypłaty zasiłków.  Dzisiejszy wpis dedykowany jest wszystkim pracownikom, którzy mierzą się obecnie z podobnymi problemami.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy przysługuje  przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.

Według art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa prawo do zasiłku chorobowego i jego wysokość ustalają oraz świadczenie to wypłacają płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych i powinni je rozliczać na poczet należnych składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie.

Powyższe oznacza, że ustawodawca powierzył wymienionym płatnikom składek uproszczoną formę wypłaty i rozliczeń świadczeń przysługujących z funduszu chorobowego. Pracodawca jedynie formalnie wypłaca świadczenie chorobowe ze środków własnych, bowiem w istocie rzeczy wypłaca je ze środków funduszu chorobowego, skoro rozlicza wypłacone świadczenia należnymi składkami na ubezpieczenia społeczne, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych gromadzi w FUS.

 

A co w sytuacji gdy pracodawca nie wypłaca należnego zasiłku?

 

Należy zauważyć, iż żaden przepis nie uzależnia wypłaty zasiłków od stwierdzenia braku środków finansowych na wypłaty świadczeń chorobowych u płatników składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia powyżej 20 ubezpieczonych. ZUS będący dysponentem środków z FUS, nie ma prawa uchylić się od obowiązku wypłaty ubezpieczonym należnych świadczeń chorobowych, jeżeli płatnik składek nie wykonał ciążącego na nim “technicznego” obowiązku ich wypłaty.

Wyraz powyższemu daje wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2012r. sygn. akt: I UK 447/11, zgodnie z którym:

Obowiązek wypłaty świadczeń z funduszu chorobowego płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, który nie wypłacił ubezpieczonemu zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego przysługujących z funduszu chorobowego wyodrębnionego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) oraz nie rozliczył ich w ramach składek należnych na ubezpieczenie chorobowe, przechodzi na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. 51 ust. 2 w związku z art. 54 pkt 1 i art. 55 pkt 3 tej ustawy).

Uprawnieni do świadczeń chorobowych ubezpieczeni nie mogą dochodzić “roszczeń chorobowych” od płatników składek, którzy pomimo tego, że ustalają prawo i wysokość oraz wypłacają świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, to nie wydają decyzji w sprawach tych świadczeń. Decyzje w sprawach świadczeń chorobowych zawsze wydają organy rentowe, bo do nich (ich właściwości) należy wydawanie zaskarżalnych decyzji w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

Co zrobić gdy pracodawca nie wypłaca zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, rehabilitacyjnego?

 

W tym względzie koniecznie będzie złożenie do ZUS wniosku o przejęcie wypłaty zasiłku, który nie został wypłacony przez płatnika składek. ZUS wyda w tym przedmiocie decyzję administracyjną, która będzie podlegała kontroli przez Sąd Ubezpieczeń Społecznych.

 

ZUS odmówił wypłaty zasiłku z uwagi na brak druku Z-3?

 

Braki w dokumentacji osobowej, a w szczególności druku Z-3 nie mogą pozbawiać ubezpieczonego prawa do spornych świadczeń. Zaniedbania pracodawcy w wywiązaniu się z dostarczenia do ZUS niezbędnych dokumentów w żaden sposób nie mogą obciążać ubezpieczonego. Brak druku Z-3 nie stanowi przesłanki koniecznej do nabycia prawa do zasiłków. Organ rentowy dysponuje takimi danymi dotyczącymi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, by móc ustalić podstawę wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w spornym okresie. Ubezpieczeni nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji nie wypełnienia przez jej pracodawcę w zakresie obowiązku złożenia zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3.

 

ZUS wydał decyzję o odmowie prawa do zasiłku z uwagi na opisane w artykule przeszkody?

 

Koniecznie skonsultuj przyczynę wydanej decyzji z prawnikiem specjalizującym się w prowadzeniu spraw ZUS. Każda sprawa jest inna i tylko szczegółowa analiza wszystkich okoliczności faktycznych pozwoli zweryfikować zasadność wydanej decyzji ZUS.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

7 komenatrzy

  1. Dzień dobry, może Pani podpowie mi co mam zrobić. 10 dnia każdego miesiąca otrzymuję zasiłek macierzyński na konto. W tym miesiącu po 7dniowej zwłoce z przelewem zadzwoniłam do kadr firmy i dowiedziałam się, że złożyli oni pismo do ZUSu o przejęcie wypłat zasiłków pracownikom. Niestety nadal nie mają odpowiedzi, więc po prostu nie zaplacili mi macierzyńskiego. Na moje pytanie, czy w momencie gdy ZUS, na przykład w przyszłym tygodniu odmówi wypłat, oni jako firma wypłacą zaległe pieniądze, Pani odpowiedziała, że tak, bo będą musieli. Ja rozumiem to tak, że oni w tym momencie mają te pieniądze, ale nie chcą zaplacic, żeby zaoszczędzić, wolą poczekać na ZUS. Oczywiście nikt mnie wcześniej nie poinformował, że taki zabieg będzie wykonany i nie otrzymam wynagrodzenia. Czy to jest zgodne z prawem? Tak naprawdę zostawili mnie bez grosza. A co gorsza moje dziecko. Czy oni nie powinni dalej mi płacić, do czasu decyzji zusu? Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam

  2. Dzień dobry, mam pytanie,mój pracodawca nie chce wypłacić chorobowe, uz miesiąc ,gdzie i do kogo mam się zwrócić?jestem na umowe o prace

  3. Witam mąż ma umowę o pracę na czas nieokreślony od 30 czerwca jest na zasiłku chorobowym zakład zapłacił mu tylko za lipiec i październik gdzie mogę się zgłosić o pomoc,za zaległe chorobowe.Z góry dziękuję za pomoc.

  4. Czy jest jakiś wzór wniosku o przejęcie wypłaty zasiłku? W ZUS dostałam tylko do wypełnienia wniosek o zasiłek chorobowy i pani która go przyjmowała mówiła że raczej on nie przejdzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close