Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Prawnik w sprawach ZUS.

Moi klienci często pytają czy kancelaria prowadzi określone rodzaje spraw przeciwko ZUS?

Takie pytania wcale mnie nie dziwią, ponieważ większość prawników omija sprawy przeciwko ZUSowi szerokim łukiem. Czasem klienci wskazują, iż Pan Mecenas u którego byli wcześniej na konsultacji stwierdził, że kiedyś prowadził podobną sprawę.

Moja bardzo wąska specjalizacja daje mi taką przewagę nad innymi kolegami z palestry, iż podobne sprawy prowadziłam już kilkadziesiąt albo nawet kilkaset razy. Prowadząc kancelarię od 2009r. dotknęłam już praktycznie wszystkich rodzajów decyzji ZUS, wiem jaka argumentacja jest aprobowana w poszczególnych miastach Polski. Doświadczenie pozwala mi również wskazywać na jakie argumenty zwracają uwagę poszczególni sędziowie, jaki będzie czas oczekiwania na rozprawę i jaki rezultat odniesie wniesienie odwołania od decyzji ZUS.

 

Czym zajmuję się jako prawnik ZUS?

 

Kancelaria od ponad 10 lat prowadzi z sukcesem sprawy w sporach przeciwko ZUS na etapie postępowania administracyjnego, przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi na terenie całej Polski oraz przed Sądem Najwyższym.

Nasza działalność skupia się przede wszystkim na sprawach o:

 • Podleganie ubezpieczeniom społecznym – pozorna umowa o pracę, pozorna umowa zlecenie, fikcyjne prowadzenie działalności gospodarczej, fikcyjna współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej, wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie, podleganie dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu, wyłączenie z ubezpieczeń społecznych, podleganie ubezpieczeniom przez wspólników spółek osobowych i kapitałowych oraz członków zarządów spółek;
 • Podstawy wymiaru składek – zadeklarowanie maksymalnej podstawy wymiaru składek, obniżenie podstawy wymiaru składek, pozorność wynagrodzenia, zawyżenie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę;
 • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, dodatkowego, zwrot nienależnie pobranej emerytury, zwrot nienależnie pobranej renty, świadczenia rehabilitacyjnego;
 • Renty – renta rodzinna, renta wypadkowa, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna (szkoleniowa), renta rolnicza oraz renta przyznawana jako świadczenie w drodze wyjątku, zarzuty do opinii biegłego;
 • Prawo do zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, wyrównawczego;
 • Emerytury – emerytura pomostowa, emerytura wcześniejsza, emerytura częściowa, emerytura powszechna, emerytura zaliczkowa, emerytura górnicza, emerytura rolnicza, emerytury mundurowa, emerytury nauczycielska, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych, zaliczenie służby wojskowej do lat pracy, wynagrodzenie zastępcze w trakcie eksportu, wysokość emerytury;
 • Ustalenie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego;
 • Świadczenia mundurowe – renty mundurowe, emerytury mundurowe, ustawa represyjna;
 • Pobieranie świadczeń w zbiegu – zwrot pobranego świadczenia w zbiegu, wybór prawa do świadczenia w zbiegu, pobieranie dwóch świadczeń w zbiegu;
 • Świadczenia z KRUS;
 • Tarcza antykryzysowa: świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek ZUS, dodatkowy zasiłek opiekuńczy zwrot świadczeń z tarczy antykryzysowej;
 • Składki: przedawnienie składek, zwrot składek, zwrot nadpłaty składek, zaległości z tytułu składek;
 • Świadczenie rehabilitacyjne;
 • Okresy zasiłkowe – choroby współistniejące, nowy okres zasiłkowy, prawo do zasiłku chorobowego;
 • Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, wyrównawczego i świadczenia rehabilitacyjnego;
 • Wnioski o wydawanie indywidualnych interpretacji w sprawach z zakresu ZUS;
  Optymalizacja składek ZUS;
 • Ustalenie ustawodawstwa;
 • Dodatki do emerytur i rent.

We wszystkich z wymienionych spraw sporządzam odwołania od decyzji ZUS oraz reprezentuję klienta przed Wydziałami Ubezpieczeń Społecznych Sądów.

Zapraszam do współpracy.

Zobacz również:

Prawnik ZUS

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

2 komenatrzy

 1. Witam Panią. Mamy pewien dylemat odnosnie zwolnoeni a lakarskiego a renty chorobowej. Otóż moj narzeczony obecnie jest w szpitalu na rehabilitacji. Przed samym wypakdkiem otrzymlal umowe zlecenie i zostaly skladki wszystkie odprowadzane. Od tydodnia jestna zwolnieniu lekarskim ktore prawdobodobnie tra 180 dni. W następnym roku moj partner konczy 30 lat i po skonczonym zwolnieiu bedzie muisilal miec przepracowane 5 lat w okresie 10 lat ostatnich. Zastanawimamy sie czy mozn a przerwac zwolnienie po 2 miesiacach i ubiegcac sie o rente choorobowa zanim ukonczy 30 rok zycia. Bo ma przeparcowane okolo 4 lata. Proszę o radę. Czy takie przerwane zwolnienie lekarskie jest legalne??

 2. Witam.Powt dotyczy mojego taty.Od lat pracował jako murarz,jest na emeryturze która wynosi 280zl jest niska gdyż zginęły jego dokumenty w dawnym zakładzie pracy tzn spaliły się.Tata ma jaskrę na jedno oko nie widzi na drugie ma 20% widoczności miał zabieg ostanio oko jest leczone by nie stracił wzroku.Czy jest możliwość przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy ciężko wyżyć za 280 zł w dorobić nie może gdyż prawie nie widzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close