Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Składki

Przedawnienie składek ZUS

Prawie każdy klient goszczący w mojej kancelarii ze sprawą dotyczącą zaległych składek ZUS, zadaje pytanie:

“Pani Mecenas, czy zaległe składki nie przedawniły się?”

Zasady przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wynikają z ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nią składki ulegają przedawnieniu po upływie pieciu lat od wymagalności, czyli terminu ich zapłaty. Po tym czasie zakład nie ma prawa się o nie upomnieć. Chodzi tu o należności wobec ZUS oraz środki, które zakład powinien zwrócić z tytułu nadpłaty lub nienależnie pobranych wpłat. Przedawnieniu ulegają należności główne, jak również uboczne (odsetki za zwłokę oraz koszty egzekucyjne, upomnienia).

Jak obliczyć 5 letni termin przedawnienia?

Pięcioletni termin dotyczy składek wymagalnych po 1 stycznia 2012 r. Dla starszych wynosi on 10 lat!!!

Problem pojawia się w przypadku należności nieopłaconych przed wskazaną datą, które nie uległy jednak jeszcze przedawnieniu. Stosuje się wówczas krótszy okres, ale należy liczyć go od 1 stycznia 2012 r. Jeżeli jednak przedawnienie rozpoczęte przed 1 stycznia 2012 r. zgodnie z przepisami dotychczasowymi nastąpiłoby wcześniej, wówczas następuje z upływem terminu dziesięcioletniego.

Wyjątek od zasady stanowi przedawnienie świadczeń z tytułu składek wynikających z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej lub następcy prawnego, liczy się wyjątkowo od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja została wydana. Ta metoda liczenia terminu jest taka sama, jak dla zobowiązań podatkowych.

Porady prawne Kraków

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close