Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Zwrot kwot do ZUS

Przegranie sprawy o maksymalną podstawę wymiaru składek, a zwrot zasiłków.

Wielokrotnie na blogu pisaliśmy o kwestii zadeklarowania maksymalnej podstawy wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, o decyzjach ZUS które taką podstawę podważają i o tym, że w naszej ocenie ZUS nie ma żadnej prawnej możliwości ingerencji w zadeklarowaną podstawę wymiaru składek.

Niestety w niektórych apelacjach w Polsce sądy przyznają racje ZUS i twierdzą, że zadeklarowania maksymalnej podstawy wymiaru składek w przypadku gdy jest to oderwane od osiąganych przychodów jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego i w konsekwencji oddalają odwołanie.

Czy przegranie sprawy o maksymalną podstawę wymiaru składek przesądza automatycznie o konieczności zwrotu wypłaconych zasiłków od maksymalnej podstawy?

OCZYWIŚCIE, ŻE NIE!

Sprawa o zwrot zasiłków jest osobnym postępowaniem, w którym będziemy musieli wykazać, iż nie istnieje obowiązek zwrotu świadczeń

Jak podkreśla w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy: prawomocne przesądzenie w sprawie o podstawę wymiaru nie wystarcza do stwierdzenia, że świadczeniobiorca pobrał nienależne świadczenie lub świadomie wprowadził w błąd organ rentowy w celu uzyskania zasiłku chorobowego w nienależnej wysokości.

W swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy zwraca uwagę na fakt, iż Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych znane są deklarowane podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. W rezultacie, jako błędne należy uznać zachowanie polegające na wypłacie zasiłku chorobowego, bez wcześniejszego rozwiania wątpliwości i zakwestionowania podstawy wymiaru zasiłku. Błąd ten wyklucza ustalenie decyzją organu rentowego obowiązku zwrotu świadczeń wypłaconych odwołującej się w zawyżonej kwocie.

Jak widać od przegrania sprawy o maksymalną podstawę wymiaru składek do fizycznego zwrotu zasiłków do ZUS droga jest długa i bardzo często okazuje się zakońcozna sukcesem. Podobnie sprawa się ma ze zwrotem zasiłków w przypadku uznania umowy o pracę za fikcyjną czy stwierdzenia, że działalność była prowadzona jedynie dla pozoru o czym pisaliśmy we wpisie pt.  Fikcyjne prowadzenie działalności gospodarczej zwrot nienależnie pobranych zasiłków.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close