Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta bez lat pracy.

Dzisiejszy wpis dotyczy kazusu mojej klientki.

Pani Anna od 2013r. pobierała rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, w roku 2020r. wraz ze złożeniem kolejnego wniosku o przedłużenia świadczenia rentowego ZUS uznał, iż Pani Anna nie jest już osobą całkowicie niezdolną do pracy lecz częściowo niezdolną do pracy. Na tej podstawie pomimo ustalenia, że niezdolność do pracy nadal istnieje, a renta jest pobierana nieprzerwanie od niemal 10 lat – odmówił prawa do świadczenia rentowego za kolejny wnioskowany okres.

Dlaczego tak się stało?

Zgodnie z art. 57 ustawy o emeryturach i rentach z FUS:

1. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:

1) jest niezdolny do pracy;
2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;
3) niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3-8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11-12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15-17 oraz art. 7 pkt 1-3, 5 lit. a, pkt 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów;

4) nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

Przepis art. 57 oprócz warunku istnienia niezdolności do pracy wprowadza również inne przesłanki, których łączne spełnienie umożliwia prawo do nabycia świadczenia rentowego.

Przesłanką, która najczęściej powoduje wydanie decyzji o odmowie przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy jest czas w jakim powstała ta niezdolność.

Jeśli bowiem staniemy się niezdolni do pracy po upływie 18 miesięcy (łączny okres pobierania zasiłku chorobowego i rehabilitacyjnego) od ostatniego składkowego lub nieskładkowego, ZUS powołując się na treść art. 57 ust.1 pkt 3 odmówi nam prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i uwagi na datę w jakiej powstała nasza niezdolność.

Wyjątkiem od tej zasady jest art. 57 ust.2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która ulgowo traktuje osoby z długim stażem ubezpieczeniowym. Mianowicie kobieta posiadająca łącznie 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz mężczyzna posiadający 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, będący uznanymi za osoby całkowicie niezdolne do pracy, nie muszą spełniać warunku powstania niezdolności do pracy najdalej w okresie 18 miesięcy od ustania zatrudnienia.

Wracając do kazusu Pani Anny – otrzymywania renta z tytułu niezdolności do pracy została jej przyznana właśnie na podstawie opisanego wyżej wyjątku od zasady (ułatwienia dla osób z długim stażem ubezpieczeniowym oraz uznanych za całkowicie niezdolne do pracy).

Z racji, iż wobec Pani Anny odpadła przesłanka istnienia całkowitej niezdolności do pracy, straciła ona możliwość bycia rencistą w “trybie wyjątkowym”.

Czy postępowanie to jest sprawiedliwe?

 

Moim zdaniem nie.

Problem w tym, iż ZUS uzasadnienie swojego stanowiska znajduje w Uchwale wydanej przez Sąd Najwyższy w dniu 16 kwietnia 2009r. pod sygn. akt: II UZP 1/09, zgodnie z którą:

Prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nabyte na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) ustaje, gdy ustanie warunek całkowitej niezdolności do pracy (art. 101 pkt 1 tej ustawy).

Z powyższego wynika, iż osoba której niezdolność do pracy nie powstała w trakcie 18 miesięcy od ustania ostatnich okresów ubezpieczenia, będzie kontynuowała pobieranie świadczeń rentowych jedynie pod warunkiem nieprzerwanego istnienia całkowitej niezdolności do pracy.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

4 komenatrzy

  1. nie moge pracowac zus odmowil renty bo brakuje mi do 5 lat w ostatnim 10cio leciu 10 miesiecy co mam zrobi mam54 lata czy moge placic jakies niskie skladki spoleczne zeby dociagnac do 5 lat

    1. Czy mogę też prosić o odpowiedz na moje pytanie mam podobną sytuację ZUS odmówił mi renty poprostu uzdrowił mnie odwołałam się i sąd przyznał mi na 2, 5 roku czy ZUS może mi odmówić renty gdyż w ostatnim 10 leciu nie mam tych pięciu lat przepracowanych mam 55 lat i ogółem przepracowałam ponad 26 lat bardzo proszę o odpowiedz

  2. Czy mogę też prosić o odpowiedz na moje pytanie mam podobną sytuację ZUS odmówił mi renty poprostu uzdrowił mnie odwołałam się i sąd przyznał mi na 2, 5 roku czy ZUS może mi odmówić renty gdyż w ostatnim 10 leciu nie mam tych pięciu lat przepracowanych mam 55 lat i ogółem przepracowałam ponad 26 lat bardzo proszę o odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close