Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Renta rodzinna

Renta rodzinna – komu tak naprawdę przysługuje?

Ostatnio do mojej kancelarii trafiło kilka osób z tym samym pytaniem:

Czy małżonek rozwiedziony ma prawo do renty rodzinnej?

Oczywiście, że tak! Ale pod pewnymi warunkami.

Taka osoba musi wykazać, iż w dniu śmierci zmarłego małżonka miała prawo do alimentów z jego strony ustalonych wyrokiem sądu lub ugodą sądową.
W przypadku braku takiego wyroku lub ugody sądowej małżonek rozwiedziony lub pozostający w separacji, dla nabycia prawa do renty rodzinnej musi wykazać, że w dniu śmierci zmarłego pomiędzy małżonkami rozwiedzionymi lub separowanymi istniał obowiązek alimentacyjny z mocy prawa oraz, że obowiązek ten był skonkretyzowany w drodze umowy lub był faktycznie realizowany.

Co to oznacza w praktyce?

Jeżeli nie posiadamy urzędowego dokumentu dotyczącego ustalenia alimentów lub pisemnej umowy, czeka nas proces przeciwko ZUS, gdzie były małżonek zmarłego będzie musiał udowodnić realizowanie obowiązku alimentacyjnego.

Na czym taka realizacja może polegać?

Przykładem może być tutaj sytuacja, w której byli małżonkowie do śmierci jednego z nich wspólnie zamieszkiwali, a zmarły opłacał wszystkie rachunki za dom. Moim zdaniem jest to wystarczające do uznania, iż faktycznie realizował on obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka. Oczywiście w procesie będziemy musieli przedstawić szereg dowodów wykazujących dlaczego to zmarły przejął na siebie ciężar odpowiedzialności finansowej za wspólne miejsce zamieszkania.

Istotnym jest również, iż obowiązek alimentacyjny musi istnieć „z mocy prawa”.

Z mocy prawa oznacza tutaj, iż małżonek który walczy o rentę musiał pozostawać w niedostatku np. z powodu niskiego świadczenia rentowego i sporych wydatków na leki.

Jak widzisz przepisy czasem są w ten sposób skonstruowane, że osoba niewyszkolona w języku prawniczym może mieć problem z ich interpretacją, dlatego kolejny raz zachęcam Cię do weryfikowania negatywnych decyzji.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. Zus nie odmówił mi renty rodzinnej po mężu na podstawie rachunków opłacanych z mieszkania bo liczniki nie były zapisane na mnie tylko na meza nigdy nie miałam rozwodu ani orzeczonej separacji owszem po kłótniach szłam do mieszkania matki i tam pomieszkiwała świadkami są moi synowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close