Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Renta rodzinna

Renta rodzinna z tytułu choroby zawodowej zmarłego małżonka

Aktualnie zajmuje się sporządzeniem odwołania od decyzji ZUS, w której organ odmówił mojej klientce przyznania prawa do renty rodzinnej z tytułu choroby zawodowej jej zmarłego męża. Uzasadniając swoją decyzję organ wskazał, iż lekarz orzecznik stwierdził brak podstaw do przyjęcia związku przyczynowego między zgonem, a stwierdzoną chorobą zawodową.

Rzeczywiście polski ustawodawca przesądza, iż warunkiem koniecznym do uzyskania prawa do ww. renty jest to, aby śmierć ubezpieczonego nastąpiła wskutek choroby zawodowej. Czy zatem choroba zawodowa musi stanowić bezpośrednią przyczynę zgonu?

Otóż nie.

W orzecznictwie wskazuje się, ze nie ma racjonalnych podstaw do przyjęcia wymagania, by choroba zawodowa zdolna była samoistnie spowodować zgon albo przyczynić się do zgonu w przeważającej mierze, a wymagane jest tylko to, by zgon był skutkiem również tej choroby.

Przykład: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, w jednym ze swoich wyroków przyjął, że choroba zawodowa w postaci pylicy krzemowej płuc oraz stosowane w związku z nią leczenie stanowi współprzyczyne zgonu, pomimo faktu, że bezpośrednią przyczyną zgonu była niewydolność wielonarządowa. Sąd ten wskazał również, że lekarze orzecznicy ZUS wydając decyzję wzięli pod uwagę jedynie bezpośrednią przyczynę zgonu, pomijając całkowicie konsekwencję choroby zawodowej.

W przypadku otrzymania negatywnej decyzji ZUS, warto zatem wnieść odwołanie do Sądu.

Sąd w toku postępowania, powoła biegłego o specjalności adekwatnej do stwierdzonej choroby zawodowej, który na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej wskaże czy choroba zawodowa była współprzyczyną/przyczyną zgonu.

Niniejszy wpis, po raz kolejny pokazuje, jak ważna jest weryfikacja negatywnych decyzji ZUS, do czego Państwa ponownie zachęcam!

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close