Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Renta strukturalna

Renta strukturalna – komu i kiedy przysługuje?

Renta strukturalna – jest to miesięczne świadczenie pieniężne przysługujące za przekazane gospodarstwo rolne po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać rentę strukturalną?

Prawo do renty strukturalnej przysługuje rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. ukończone 55 lat, lecz nie ukończone 60 lat – dla kobiet;
  2. ukończone 60 lat, lecz nie ukończone 65 lat – dla mężczyzn;
  3. w chwili ukończenia 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn ubezpieczony był w KRUS;
  4. prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających zgłoszenie wniosku o rentę strukturalną i działalność ta była jedynym lub głównym źródłem jego utrzymania,
  5. zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej,
  6. przekazał gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni wynoszącej co najmniej 3 ha.

Co oznacza że działalność rolnicza była głównym lub jedynym źródłem utrzymania rolnika?

Oznacza to, iż w okresie 10 lat poprzedzających zgłoszenie wniosku rolnik ubezpieczony był w KRUS przez co najmniej 5 lat z czego 2 lata tego ubezpieczenia przypały bezpośrednio przed złożeniem wniosku o rentę strukturalną.

Ważne!

Nie ma prawa do renty strukturalnej rolnik, który ubezpieczony jest w ZUS lub też pobiera z ZUS takie świadczenia jak np. renta lub emerytura.

Jaka jest wysokość renty strukturalnej?

Wysokość renty strukturalnej stanowi półtorakrotność najniższej emerytury w 2016 r. jest to: 1323,84 zł.

Kto wypłaca renty strukturalne?

Renty strukturalne finansowane są z budżetu Państwa i wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close