Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUSRenta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy cd.

Tak jak obiecałam we wpisie pt: Nie jest Pan niezdolny do pracy, czyli walka o rentę, dzisiaj chciałabym opisać inne elementy konieczne dla uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Żeby do tego przejść muszę wskazać na kilka przepisów.

Warunki ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy określa przepis art. 57 ust.1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowiąc, że renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:

–  jest niezdolny do pracy (o tym już było);

–  ma wymagane okres składkowe i nieskładkowe,

niezdolność do pracy powstała w czasie zatrudnienia, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania zatrudnienia (wyjątek stanowi tutaj osoba która zostanie uznana za całkowicie niezdolną do pracy).

Dalej konieczne jest wskazanie, iż w myśl art. 58 ust.1 pkt 5 i ust.2 ustawy warunek posiadania okresu składkowego  i nieskładkowego uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, przy czym ów 5-letni okres ubezpieczenia powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.

I tutaj zaczynają się schody!

Jeżeli trafia do mnie osoba, która jest uznana przez ZUS za niezdolną do pracy (a to już spory sukces), to przyczyna odmowy przyznania świadczenia leży właśnie w tym zagmatwanym frazesie.

Co to właściwie oznacza?

Przekładając na zwykły język, chodzi o to żeby posiadać 5 lat okresów składkowych i nieskładkowych w okresie ostatnich 10 lat przed dniem złożeniem wniosku o rentę. Czyli jeżeli wniosek składam 01.01.2016r. to okres 10-letni przypada w datach 01.01.2006r. – 01.01.2016r.
I właśnie w tym czasie trzeba legitymować się co najmniej 5 letnim okresem składkowym i nieskładkowym.
Jeżeli nie znajdziemy tych 5 lat, ZUS wyda decyzję negatywną.

Czy to już koniec i czy nie ma żadnych szans na przyznanie renty?

Oczywiście, że nie!

Jeszcze raz odsyłam Cię do lektury wytłuszczonego fragmentu przepisu „(…)przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy”.

Jakimś cudem tej drugiej przesłanki ZUS nigdy nie zauważa?

Co to znaczy przed dniem powstania niezdolności do pracy?

To proste – ustawodawca wyraźnie odgraniczył od siebie dzień złożenia wniosku o rentę, od dnia powstania niezdolności do pracy.
W opisywanym przykładzie gdyby uznać że niezdolność do pracy powstała dajmy na to na 2 lata przed złożeniem wniosku to okres w którym weryfikowane będzie posiadanie 5-letniego okresu składkowego i nieskładkowego przypadnie w datach 01.01.2014r. – 01.01.2004r., a już w tym okresie mogłeś być aktywny zawodowo i bez problemu zsumujesz 5 lat.

Jak to zrobić?

Oczywiście wnieść odwołanie od decyzji ZUS. Powołać środek dowodowy w postaci badania przez biegłego lekarza specjalistę w dotyczącej Ciebie dziedzinie medycyny, aby wyraźnie odpowiedział na pytanie kiedy powstała Twoja niezdolność do pracy.

Istnieją jeszcze inne perełki wywodzące się z ustalenia wcześniejszej daty powstania niezdolności do pracy, np. gdy okaże się że w okresie kiedy chcielibyśmy, ażeby uznać nas za niezdolnych do pracy – pracowaliśmy, ale o tym kolejnym razem :))).

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

7 komenatrzy

 1. Bardzo interesujący wpis. Cieszę się że trafiłem na tę stronę bo rzeczywiście rzetelnych informacji jak walczyć z ZUS o renty jest jak na lekarstwo

 2. Witam,
  W moim wypadku inne osoby figurują w składzie komisji lekarskiej, która badała mnie w dniu 22.09.2017r. a zupełnie inne (za wyjątkiem dr T. D) w składzie komisji lekarskiej w przesłanym mi orzeczeniu komisji lekarskiej z dnia 24.10.2017r. Orzeczenie komisji było podstawą do odmowy mi prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Stąd wynika, że za wyjątkiem doktora T. D. inni członkowie komisji lekarskiej mnie badali a zupełnie inni członkowie komisji lekarskiej, którzy w ogóle nie uczestniczyli w badaniu i nie widzieli mnie na oczy orzekali w decyzji będącej podstawą do pozbawienia mnie prawa do dalszej renty! Czy w tym wypadku można mówić o naruszeniu przepisów prawa przez ZUS a jeśli tak to jakich?

 3. Dziękuję za wzór zarzutów od opinii biegłego.
  Napisanie tego odwołania spowodowało wydanie decyzji przez sąd o uzupełnieniu przez biegłego opinii.
  Swoją drogą, biegłych miało być dwóch(dotyczyło dwóch różnych chorób) a był jeden i bardzo niezainteresowany.
  Czekam co dalej,nie spodziewam się rewelacji ,chociaż na rencie jestem od 9 lat i nagle w marcu stwierdzono ,że “nie jestem niezdolna do pracy”.
  Bardzo dziękuję za pomoc.

  1. Witam.
   Złożyłem wniosek do ZUS o rentę, chociaż jestem ubezpieczony w KRUS ostatnio. Lekarz orzecznik stwierdził częściową niezdolność do pracy ale ZUS odmówił mi renty.Sąd I instancji przyznał racje ZUS. Czy mam odwołać się do II instancji? Mam ciągłość ubezpieczenia od ukończenia szkoły średniej do dzisiaj bez przerwy. Od 1 sierpnia 1979 r. do 31 marca 2002 r. w ZUS a od 1.kwietnia 2002 r. do dzisiaj w KRUS . Czy należy mi się renta z ZUS z częściowej niezdolności do pracy? bo to jest ciągłość ubezpieczenia bez przerwy. Byłbym wdzięczny za pomoc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close