Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

    W dzisiejszym wpisie, pozostając przy środkach zaskarżenia postaram się Państwu przybliżyć, czym jest sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, na podstawie, którego ZUS wydaje decyzję, w której przyznaje lub też odmawia przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i dlaczego powinien zostać wniesiony.

Warto zaznaczyć, że ww. orzeczenie wydawane jest przez lekarza odpowiedniej specjalności, który posiada (a przynajmniej powinien) szeroką wiedzę w danym przedmiocie, jednakże nie zawsze jest ono obiektywne, a w konsekwencji korzystne dla osoby zainteresowanej.

W jakim terminie i do kogo należy złożyć sprzeciw?

Termin, w którym należy złożyć sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS został uregulowany przez ustawodawcę i wynosi 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

W tym miejscu zachęcam do lektury wpisu dotyczącego odwołania, celem zapoznania się z informacjami, w jaki sposób obliczyć 14 dniowy termin.

Sprzeciw powinien zostać sporządzony na piśmie i skierowany do Komisji Lekarskiej ZUS, jednakże za pośrednictwem ZUS. Sprzeciw tak samo, jak odwołanie można złożyć osobiście w siedzibie ZUS lub wysłać listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Co powinien zawierać sprzeciw?

Ustawodawca nie przewidział szczególnych warunków formalnych, jakim powinien odpowiadać sprzeciw od orzeczenia, jednakże zalecam, aby w sprzeciwie oznaczyli Państwo orzeczenie, od którego sprzeciw jest wnoszony, poprzez wskazanie daty jego wydania oraz nr sprawy, w której został wydany oraz wniosek o zmianę przedmiotowego orzeczenia oraz uzasadnili w kilku zdaniach, dlaczego nie zgadzają się Państwo z treścią orzeczenia.

Konsekwencje nie wniesienia sprzeciwu?

Dlaczego wniesienie sprzeciwu jest tak istotne? W przypadku, gdy nie wniosą Państwo sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, na podstawie, którego organ rentowy wyda decyzje w przedmiocie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy nie będą Państwo mogli, skutecznie tej decyzji zaskarżyć w drodze odwołania. Wniesienie odwołanie od decyzji, które nie zostanie poprzedzone wniesieniem sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, zostanie przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych odrzucone.

W przypadku, gdy orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS jest również niekorzystne (co w praktyce występuje w 90 % przypadków), decyzję można zaskarżyć w drodze odwołania.

Proszę pamiętać, że wniesienie sprzeciwu jest zwolnione od jakichkolwiek opłat, dlatego nie powoduje, żadnych negatywnych konsekwencji, a jedynie może spowodować zmianę decyzji na Państwa korzyść, bowiem Komisja Lekarska ZUS rozpoznaje sprzeciw w 3 osobowym składzie.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

3 komenatrzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close