Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Praca w gospodarstwie rolnym

Staż pracy, a praca w gospodarstwie rolnym

Ostatnio otrzymałam wiadomość z zapytaniem:

“Czy doliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do okresu uprawniającego do emerytury jest uzależnione od zamieszkiwania w gospodarstwie rolnym?”

Otóż nie.

Dla doliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym nie ma znaczenia fakt zamieszkiwania w tym gospodarstwie, jeżeli spełnione są pozostałe warunki.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 19 grudnia 2000 roku, sygn. akt II UKN 155/2000 wskazał, iż :

“żadnego znaczenia dla uwzględnienia okresu pracy w gospodarstwie rolnym nie ma zamieszkiwanie w gospodarstwie rolnym, ani wykonywanie pracy stale czy sezonowo, np. w czasie wakacji, podobnie jak i to, czy praca w gospodarstwie rolnym stanowił dla danej osoby główne źródło utrzymania, bądź to czy rolnik, u którego ta osoba pracowała opłacał składki na ubezpieczenie społeczne rolników”

Aby praca w gospodarstwie rolnym mogła zostać zaliczona do okresu uprawniającego do emerytury, powinna być wykonywana przed dniem 1 stycznia 1983 r. w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy (a więc co najmniej w rozmiarze 4 godzin dziennie). Praca ta musi mieć przy tym charakter stały, co oznacza gotowość (dyspozycyjność) do wykonywania pracy rolniczej, gdy wymaga tego sytuacja.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close