Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne, a data w której powstała niepełnosprawność osoby wymagającej opieki

O świadczeniu pielęgnacyjnym z tytułu rezygnacji zatrudnienia pisaliśmy w ostatnim czasie kilkukrotnie:

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Świadczenie pielęgnacyjne dla wnuka

Świadczenie pielęgnacyjne dla małżonka

Prawo do emerytury, a świadczenie pielęgnacyjne

Na tle spraw o świadczenia pielęgnacyjne pojawia się wiele sporów, a jedynym z nich jest to, kiedy ma powstać niepełnosprawność osoby wymagającej opieki.

Jak wynika wprost z ustawy, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1)  nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Przepis jest jasny i co do zasady nie powinien budzić wątpliwości, gdyby nie fakt, iż został uznany za niekonstytucyjny wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, gdzie stwierdzono niekonstytucyjność części wskazanej normy prawnej w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną ze względu na datę powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki.

Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż data, w której powstała niepełnosprawność osoby wymagającej opieki nie może stanowić podstawy odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

Pomimo braku zmiany treści przepisu, wyroki Trybunału Konstytucyjnego są wiążące co do swojej sentencji. Przepis uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją ma taki charakter od dnia wejścia w życie i fakt ten musi być brany pod uwagę przy wydawaniu rozstrzygnięcia przez uprawniony organ.

W związku z powyższym w kontekście spraw o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia nie ma żadnego znaczenia data powstania niepełnosprawności osoby, która wymaga opieki.

Powyższe stanowisko jest jednolite w orzecznictwie oraz w rozstrzygnięcia Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, niemniej często spotykamy się z decyzjami organów I Instancji, które odmawiają przyznania świadczenia z uwagi na fakt, iż niepełnosprawność nie powstała w okresach, o których mowa w ustawie. Od takiej decyzji należy koniecznie wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

 

 

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close