pozostawienie wniosku o zwolnienie bez rozpoznania

Close