świadczenie przedemerytalne a rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Close