Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUSOdwołanie od decyzji ZUSSkładkiZwrot kwot do ZUS

Tarcza 3.0 – planowane zmiany w zwolnieniach z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie.

Projekt ustawy “Tarcza Antykryzysowa 3.0” we wtorek trafił do Sejmu. Z punktu powadzonej przez moją Kancelarię praktyki najistotniejsze wydają się być planowane zmiany dotyczące zwolnienia z obowiązku opłacania składek dla samozatrudnionych.

Zgodnie z projektem ustawy:

“Na wniosek płatnika składek będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek, o których mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

1) przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz

2) dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.

Z powyższego wynika, iż przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, będzie miał prawo do zwolnienia z opłacania składek za miesiąc kwiecień i maj, jeżeli:

  • działalność została zarejestrowana przed 1 kwietnia 2020r.;
  • przychód z działalności gospodarczej za kwiecień był wyższy od 300% przeciętnego wynagrodzenia (15 651 zł);
  • dochód (przychód – koszty) w miesiącu lutym 2020 r. był niższy niż 7000 zł.

Dodatkowo projekt ustawy zakłada, iż na wniosek płatnika składek będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. (ULGA NA START) – Prawo przedsiębiorców, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

1) przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo

2) przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.”,

Powyższe oznacza, iż dla osób korzystających z Ulgi na Start, zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj będzie możliwe jeżeli:

  • działalność została zarejestrowana przed 1 kwietnia 2020r.;
  • przychód z działalności gospodarczej za kwiecień był niż  300% przeciętnego wynagrodzenia (15 651 zł);
  • lub przychód z działalności gospodarczej za kwiecień był wyższy od 300% przeciętnego wynagrodzenia (15 651 zł) oraz dochód (przychód – koszty) w miesiącu lutym 2020 r. był niższy niż 7000 zł.

Ponadto projekt zakłada, iż w przypadku gdy płatnik składek zgłosił do ubezpieczeń społecznych wyłącznie pracowników młodocianych, zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek następuje na zasadach przewidzianych dla osób samozatrudnionych.

Czy taki kształt przepisów przetrwa całą drogę legislacyjną? Zobaczymy…

 

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close