Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Bez kategoriiŚwiadczenie przedemerytalne

Umowa cywilnoprawna po ustaniu zatrudnienia, a świadczenie przedemerytalne

O tym, czym jest świadczenie przedemerytalne i kiedy przysługuje pisałam już na blogu w wpisie pt. Świadczenie przedemerytalne

Oczywiście ZUS, ma wiele argumentów na podstawie, których świadczenia takiego może odmówić, jednakże nie zawsze wynikają one z przepisów prawa.

Dzisiaj przedstawię Państwu sprawę mojej Klientki, która kilka miesięcy temu trafiła do Naszej Kancelarii.

Poza sporem pozostawało, że Klientka miała 57 lat oraz udowodniła wymagany staż pracy.

Klientka do dnia 30 listopada 2017 roku pracowała na podstawie umowy o pracę. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w trybie wypowiedzenia umowy o pracę przez Pracodawcę z powodu likwidacji Spółdzielni – art. 30 par 1 pkt 2 Kodeksu pracy w związku z art.. 1 ust. 1 oraz art. 7 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikiem stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Od dnia 1 grudnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku Klientka pracowała na podstawie umowy zlecenia, następnie zgłosiła się do Urzędu Pracy, gdzie została zarejestrowana jako bezrobotna z prawem do zasiłku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, odmówił Klientce prawa do świadczenia przedemerytalnego, dlatego że w jego ocenie nie spełniała warunku określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, bowiem „ostatnim ubezpieczeniem nie było ubezpieczenie z tytułu umowy o pracę w myśl Kodeksu Pracy tylko ubezpieczenie z tytułu umowy zlecenie. Wobec powyższego stosunek pracy lub stosunek służbowy nie został rozwiązany w myśl art. 1 lub 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

W Naszej ocenie stanowisko organu rentowego nie było słuszne, dlatego też złożyliśmy odwołanie.

W odwołaniu wskazaliśmy, że sam fakt podjęcie aktywności zawodowej w czasie między rozwiązaniem stosunku pracy, a nabyciem prawa do zasiłku nie stanowi przeszkody do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego, co jest kwestią bezsporna w orzecznictwie. Ustawodawca w art. 2 ust. 3 ustawy nie posłużył się żadnym zwrotem wskazującym na konieczność bezpośredniego następstwa ustania stosunku pracy i pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 2 lipca 2013 r., III UZP 2/13, OSNP 2013/21-22/256 wskazał, że wykładnia semantyczna, systemowa, teleologiczna i funkcjonalna prowadzą do konkluzji, że nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego nie jest uzależnione od pobierania zasiłku dla bezrobotnych, określonego w art. 2 ust. 3 ustawy bezpośrednio po zakończeniu okresów, wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy.

Przyznamy szczerze, że liczyliśmy, że ZUS na podstawie Naszego odwołania zmieni decyzję w trybie tzw. samokontroli i sprawa nie trafi do Sądu, co jednak się nie stało.

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Krakowie w całości zgodził się z przedstawioną powyżej argumentacją i przyznał Naszej Klientce świadczenie przedemerytalne! ?

Dlatego też ponownie zachęcamy, walczcie o swoje prawa! 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close