Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura PomostowaWcześniejsza emerytura

Urlop wychowawczy a praca w warunkach szczególnych.

Wszyscy Państwo, którzy śledzą naszego bloga pewnie już zdążyli zauważyć, że jednym z częściej przejawiających się zagadnień poza pozornością umów o pracę i pozornością działalności gospodarczej są emerytury pomostowe, emerytury wcześniejsze i szeroko pojęta praca w warunkach szczególnych.

Jak się okazuje, w dalszym ciągu są tematy związane z ww. zagadnieniami, które jeszcze nie zostały poruszone na naszym blogu, a jednym z nich jest kwestia doliczania urlopu wychowawczego do okresu pracy w warunkach szczególnych.

Urlop wychowawczy wliczany jest do ogólnego stażu pracy, od którego zależy prawo do emerytury, w przypadku emerytury pomostowej do 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Niemniej jednak urlop wychowawczy nie zostanie zaliczony przez ZUS do okresu pracy wykonywanej w szczególnych warunkach.

Dlaczego?

Okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń są jedynie okresy w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu obowiązującym na danym stanowisku pracy.

Takie stanowisko jest utrwalone w orzecznictwie w tym w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który wyraził pogląd, że “skoro przez pracę w szczególnych warunkach rozumie się wykonywanie pracy o określonym charakterze, a nie pozostawanie w stosunku pracy, nie ma podstaw do zaliczenia urlopu wychowawczego do okresu pracy w szczególnych warunkach, skoro pracownik w czasie tego urlopu jest zwolniony z obowiązku świadczenia takiej pracy w takich, szczególnych warunkach. Ponadto, w okresie urlopu wychowawczego pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w celu umożliwienia pracownikowi sprawowania osobistej opieki nad małym dzieckiem (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2002 r. I PKN 11/01 Prokuratura i Prawo 2003 nr 3 s. 41). Cel urlopu wychowawczego jest więc inny od celu urlopu macierzyńskiego, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z powodu choroby lub urlopu dla poratowania zdrowia. Urlop wychowawczy nie jest okresem niezbędnym do regeneracji sił i zapewnienia możności dalszego wykonywania pracy, jak powyższe okresy.”

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close