Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Wcześniejsza emerytura

Wcześniejsza emerytura – jak to ugryźć?

Pisząc w ostatnim poście o stanowiskach uprawniających do otrzymania wcześniejszej emerytury, pomyślałam że na moim blogu brakuje informacji podstawowych dotyczących emerytur w wieku obniżonym, takich o których opowiadam każdemu klientowi na pierwszej wizycie u mnie w kancelarii.

„(…) stale i w pełnym wymiarze czasu, wykonywał prace wymienione w wykazie (…)” – co to w ogóle oznacza?

Pełny wymiar to 8 godzin dziennie we wszystkie dni robocze.

Często dostaje pytanie, czy 10, 11, 12 godzin to również pełny wymiar czasu pracy?

Oczywiście! Dobrze wiem, że w Twojej pracy rzadko kiedy praca świadczona była od 7 do 15, a praca w nadgodzinach była tak zwanym chlebem powszednim.

Czy praca w systemie zmianowym może być uznana za pracę w warunkach szczególnych?

Nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań.

Co oznacza że praca musiała być wykonywana stale?

Przez osiem godzin dziennie, codziennie musiałeś wykonywać pracę w warunkach szczególnych.

Jeżeli ktoś przez 7 godzin i 50 minut byłeś spawaczem, a przez 10 minut zamiatałeś – niestety nie otrzymasz emerytury.

Na sali rozpraw musisz spodziewać się pytań typu:

„czy wykonywałeś również inne prace?”,

„co robiłeś w czasie przestoju robót?”,

„czy wystarczało pracy dla takiej ilości osób?”.

– w ten sposób Sąd lub pełnomocnik ZUS próbują zweryfikować stałość Twojej pracy.

“(…) ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w warunkach szczególnych (…)”

Czy osoba posiadająca 14 lat i 11 miesięcy pracy szczególnej dostanie emeryturę?

Niestety nie, wymóg jest wyraźny, należy posiadać co najmniej 15 lat pracy w warunkach szczególnych.

W swojej pracy widywałam przypadki, gdzie Panom brakowało po 4, 5 dni do 15 lat – niestety Sąd nie ma możliwości naciągnięcia prawa i zaokrąglenia czasu. W takim wypadku należy się skupić raczej na ponownej analizie okresów przyjętych przez ZUS do dokonania wyliczeń.

Czy brak świadectwa pracy sporządzonego na urzędowym formularzu pomniejsza moje szanse przejścia na wcześniejszą emeryturę?

Absolutnie nie! ZUS na pewno wyda w takim przypadku decyzję odmowną i dlatego należy się odwołać do Sądu.

Czy praca w prywatnych przedsiębiorstwach może zostać zaliczona jako wykonywana w warunkach szczególnych?

Oczywiście, jeżeli pracowałeś na stanowisku wymienionym w załączniku do rozporządzenia, praca była świadczona stale i w pełnym wymiarze.

Myślę, że tych kilka zagadnień powinno rozwiać Twoje wątpliwości dotyczące zasadności składania wniosków o emeryturę.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close