Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytury munduroweWcześniejsza emerytura

Wcześniejsza emerytura strażaka

Strażakowi przysługuje prawo do emerytury w razie łącznego spełnienia następujących warunków:

Two firefighters with helmet and axe in a smoke

 1. osiągnięcia emerytalnego wieku 60 lat,
 2. posiadania wymaganego okresu zatrudnienia wynoszącego 25 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Warunek określony w pkt 2 nie jest wymagany, jeżeli funkcjonariusz pożarnictwa został zwolniony ze służby lub z pracy, którą wykonywał po zwolnieniu ze służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, z powodu inwalidztwa.

Zawód strażaka jest o tyle ciekawy pod względem orzeczniczym, iż można go zaliczyć do dwóch kategorii prac uprawniających do przyznania wcześniejszej emerytury:

 1. Prac wykonywanych w szczególnych warunkach;
 2. Prac wykonywanych w szczególnym charakterze;

Strażakami pracującymi w szczególnym charakterze są pracownicy jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej przy wykonywaniu czynności o charakterze operacyjno-technicznym.

Są to następujące jednostki:

 1. jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej;
 2. zakładowa straż pożarna;
 3. zakładowa służba ratownicza;
 4. gminna zawodowa straż pożarna;
 5. powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna;
 6. terenowa służba ratownicza;
 7. inne jednostki ratownicze.

Pojęcie pracy wykonywanej przez funkcjonariusza pożarnictwa w szczególnych warunkach jest pojęciem szerszym niż praca takiego funkcjonariusza w szczególnym charakterze. Do okresu służby funkcjonariusza w rozumieniu pracy wykonywanej w szczególnych warunkach, zaliczaniu podlegają także inne okresy takiej pracy, w tym także okresy pracy górniczej oraz okresu zatrudnienia na kolei. Praca funkcjonariusza w tym rozumieniu jest wymieniona w wykazie A dział XIV, poz. 23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników.

Sąd Najwyższy w wydawanych wyrokach wielokrotnie podkreślał, że w przypadku obu opisanych okresów pracy, tj. pracy w szczególnych warunkach i pracy w szczególnym charakterze, wymogiem podstawowym jest posiadanie statusu funkcjonariusza pożarnictwa i faktycznie wykonywanie takiej służby.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

2 komenatrzy

 1. Podbitka dodatku służbowego przed przejsciem na emeryturę I heja. W Białymstoku każdemu strażakowi podbija się dodatek służbowy narażając skarb państwa na gigantyczne straty . W ciągu ostatnich 20 lat, w pompowaniu dodatku służbowego I motywacyjnego pominięto zaledwie jednego strażaka. Paradoksalnie odznaczonego przez śp.prezydenta Lecha Kaczynskiego Krzyżem za dzielność.

 2. Zawód strażaka nie jest łatwy, wymaga szczególnej odpowiedzialności i sprawności psychofizycznej. Obniżenie wieku emerytalnego w tym zawodzie jest konieczne, ponieważ wraz z procesem starzenia się, pogarsza się sprawność, co nie pozwala na efektywne wykonywania pracy, bez zagrożenia dla zdrowia lub życia innych osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close