Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Składki

Większościowy wspólnik spółki z o.o. nie powinien płacić składek ZUS! 

Na przestrzeni ostatnich lat, w naszej Kancelarii przeprowadziliśmy niezliczoną ilość procesów większościowych wspólników spółek z o.o. na których ZUS nakładał obowiązek odprowadzania składek społecznych i zdrowotnych tak jak ma to miejsce u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

 W swoich decyzjach ZUS powoływał się na wyroki Sądu Najwyższego (zazwyczaj jest to wyrok z dnia 3 sierpnia 2011r. sygn. akt: I UK 8/11 oraz z dnia 7 kwietnia 2010r. sygn. akt: II UK 177/09).

Tak jak pisaliśmy wielokrotnie na blogu, takie stanowisku ZUS było błędne, co potwierdzały Sądy w wygranych przez Nas sprawach.

 Z uwagi na ilość procesów sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który miał odpowiedź na pytanie:

Czy wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów zapewniających mu możliwość swobodnego kształtowania treści uchwał na zgromadzeniu wspólników i podejmowania decyzji dotyczących działalności spółki podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń spolecznych?

W dniu 21 lutego 2024 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, które powinna ostatecznie zakończy wydawanie bezzasadnych decyzji przez ZUS, co naraża przedsiębiorców na koszty.

Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III UZP 8/23 stwierdził, że:

Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r., poz. 1230).

Oczywiście nasza praktyka pokazuje, że sam fakt rozstrzygnięcia pewnych kwestii w drodze uchwały przez Sąd Najwyższy nie zawsze przekonuje ZUS do zaniechania wydawania decyzji w tym przedmiocie (chociażby słynne kwestionowanie zadeklarowania maksymalnych podstaw wymiaru składek), dlatego też w przypadku oskładowania większościowego wspólnika z o.o. przez ZUS niezbędnym będzie złożenie odwołania.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close