Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUSZasiłki

Wniosek o przywrócenie terminu opłacenia składek ZUS

Ośmielam się twierdzić, iż do każdy przedsiębiorca prowadzący od kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu lat działalność gospodarczą przynajmniej jeden raz zapomniał lub prawie zapomniał opłacić składki ZUS w terminie.

Przedsiębiorca, który spóźni się choć jeden dzień z opłaceniem składki chorobowej lub opłaci ją w niepełnej wysokości, traci prawo do zasiłku chorobowego aż na 3 miesiące.  Oznacza to, że aby uzyskać ponowne prawo do świadczeń chorobowych, przedsiębiorca musi zacząć od nowa opłacać składkę chorobową i dopiero po trzech pełnych miesiącach ponownego jej opłacania, uzyskuje ponowne prawo do świadczeń chorobowych.

Istnieje jednak sposób, aby uniknąć tych konsekwencji, pomimo opóźnienia w przelewie. Spóźnialski ma bowiem prawo wystąpić do ZUS z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie.

Jak do takich wniosków podchodzi ZUS?

Bardzo różnie w zależności od oddziału, a także (to z moich obserwacji) kwoty oraz długotrwałości świadczeń które może utracić przedsiębiorca.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

“W uzasadnionych przypadkach organ rentowy może na wniosek ubezpieczonego wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie”.

Użyte w przepisie określenie ” może” nie oznacza pełnej dowolności w działaniu organu rentowego i nie oznacza przyznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych niczym nieskrępowanego uznania w uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku o wyrażenie owej zgody. Przyznana kompetencja winna być wykonywana według sprawdzalnych, sprawiedliwych kryteriów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyposażony w uprawnienie wyrażania zgody na opłacenie składki po terminie winien ujawnić, jakimi przesłankami kierował się odmawiając jej, a jego decyzja podlega merytorycznej ocenie sądu.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22 lipca 2015 r., sygn. akt: III AUa 387/15, czytamy, iż:

“Przepis art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy systemowej nie powinien automatycznie prowadzić do wyłączenia z ubezpieczenia, bez względu na okoliczności. Organ rentowy powinien brać pod uwagę szczególne przypadki, gdy z przyczyn niezależnych uiszczenie składki nie następuje w terminie, co jest tym bardziej uzasadnione, gdy niedopatrzenie zostaje usunięte i nie ma charakteru działania specjalnego”.

W orzecznictwie ugruntowało się obecnie, że omawiany przepis wcale nie wymaga, aby dany przypadek był wyjątkowy i szczególnie uzasadniony, a wystarczy obiektywne usprawiedliwienie i wytłumaczenie, dlaczego składka nie została opłacona. Do wyrażenia zgodny na opłacenie składki na ubezpieczenie po terminie nie jest wymagane, aby dany przypadek nieopłacenia składki w terminie był wyjątkowy, czy posiadał specjalne uzasadnienie. Wystarczającym jest obiektywne usprawiedliwienie i wytłumaczenie, dlaczego składka nie została uiszczona w terminie. Jednym z takich powodów może być choroba ubezpieczonego, niespodziewana sytuacja rodzinna, awaria internetu (jeżeli składki opłacana są w formie przelewów elektronicznych), czy też “czeski błąd” popełniony przy wypełnianiu kwoty do zapłaty.

Oczywiście jeżeli ZUS wyda decyzję odmawiającą przywrócenia terminu do opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, będziecie Państwo mieli prawo dochodzić swoich racji przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych składając odwołanie od decyzji ZUS.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. dzień dobry Pani Kingo, po pierwsze bardzo ciekawy i merytoryczny artykuł, który jednak spowodował moją wątpliwość czy odmowa ZUS odnośnie wyrażenia zgody na opłacenie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe musi mieć formę decyzji czy wystarczy pismo informujące o odmowie i jak powinno się w nieść odwołanie od takiego stanowiska. pozdrawiam serdecznie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close