Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Zwrot kwot do ZUS

Wygrana sprawa o zwrot nienależnie pobranych zasiłków do ZUS – wysoka podstawa wymiaru składek

O sprawach dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na naszym blogu pisaliśmy wielokrotnie, wskazując, iż pomimo przegranego procesu o podleganie ubezpieczeniom społecznym czy o ustalenia podstawy wymiaru składek istnieje możliwość wygrania sprawy o zwrot zasiłków do ZUS.

W ostatnim czasie wygraliśmy prawomocnie kolejny spór w sprawie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej po przegranym procesie o ustalenie podstawy wymiaru składek.

ZUS zobowiązał naszą Klientkę do zwrotu kwoty 232.000 złotych wraz z odsetkami z uwagi na fakt, iż w jego ocenie maksymalna podstawa wymiaru składek, którą zadeklarowała nasza Klientka miała służyć jedynie uzyskaniu wysokich zasiłków. W związku z powyższym założeniem ZUS ustalił dla Naszej klientki standardową podstawę wymiaru składek i w takiej wysokości przyznał jej zasiłki, zaś w zakresie różnicy w wypłaconych kwotach zobowiązał naszą Klientkę do zwrotu.

Zarówno Sąd Okręgowy w Bielsku Białej, jak i Sąd Apelacyjny w Katowicach uznali, że nasza Klientka niesłusznie zadeklarowała maksymalną podstawę wymiaru składek, a wobec tego kolejno oddalili odwołanie i apelację. Sprawa obecnie zawisła się przed Sądem Najwyższym.

Pomimo faktu, iż złożyliśmy w imieniu Klientki skargę kasacyjną, Sad Rejonowy w Bielsku – Białej podjął postępowanie o zwrot nienależnie pobranych zasiłków. W wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego Sąd Rejonowy przyznał nam racje, iż nasza Klientka nie ma obowiązku zwrotu nienależnie pobranych zasiłków do ZUS. Oczywiście ZUS od wyroku złożył apelacje.

Sąd Okręgowy w Bielsku Białej apelację ZUS oddalił i uznał, że nasza Klientka nie miała świadomości odnośnie tego, że pobierane świadczenia są nienależne, zwłaszcza w świetle kontroli, które przeprowadził organ rentowy i nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Sąd podkreślił, iż obowiązek zwrotu obciąża tylko tego, kto przyjął świadczenie w złej wierze, wiedząc, że mu się ono nie należy. Sąd zwrócił szczególną uwagę na fakt, iż ZUS przeprowadził kilka kontroli korzystania przez naszą Klientkę ze zwolnień lekarskich i nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości, a postepowania w tej sprawie zostały umorzone.

Kolejny pozytywny wyrok w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń utwierdza nas w przekonaniu, które mamy już od dawna, że pomimo przegranej sprawy o podleganie czy ustalenie podstawy wymiaru składek warto podjąć walkę w sprawie zwrotowej, która może zakończyć się sukcesem.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close