Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura Pomostowa

Wygrana sprawa z ZUS o emeryturę pomostową – kierowca karetki

Często Klienci pytają nas „czy z ZUSem można wygrać?” Nasza odpowiedź zawsze jest taka sama: oczywiście, że tak, choć to nie znaczy, że każdą decyzje ZUS można zmienić przed Sądem. Naszą najważniejszą zasadą jest bycie szczerym wobec Klienta, dlatego też przed przyjęciem sprawy do prowadzenia analizujemy szansę na zmianę decyzji. Jeśli w naszej ocenie decyzja ZUS jest słuszna odmawiamy przyjęcia sprawy, jeśli natomiast widzimy szansę na jej zmianę podejmujemy walkę.

W naszej karierze przeprowadziliśmy setki pozytywnie zakończonych spraw, a jedyną z ostatnich było wygranie emerytury pomostowej dla Klienta, który przez większość swojego życia zajmował stanowisko kierowcy karetki.

ZUS odmówił przyznania naszemu Klientowi prawa do emerytury pomostowej, bowiem ten po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywał prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy pomostowej.

Z decyzją w żadnym zakresie nie zgodziliśmy się wskazując, iż wystarczającym jest wykazanie, iż na dzień 31 grudnia 2008 roku nasz Klient legitymuje się 15 letnim stażem pracy, jako kierowca karetki.

Sąd przyjął, iż prace w załączniku nr 2, pozycji 9 ustawy o emeryturach pomostowych jako prace w szczególnym charakterze wskazano prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Definicję pojazdu uprzywilejowanego zawiera, nieobowiązująca już, ustawa z 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym stanowiąc w art. 4 pkt 15), że jest to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zamiennym tonie; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane Sił Zbrojnych lub Milicji Obywatelskiej, wysyłające dodatkowo czerwone światło błyskowe. Taki pojazd w razie, gdy uczestniczy w akcji związanej z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia lub
w razie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, może korzystać
z ułatwień w ruchu drogowym po włączeniu jednocześnie sygnału dźwiękowego i świetlnego – art. 43 ust. 1. Pojazdami uprzywilejowanymi są m.in. karetki sanitarne pogotowia ratunkowego i pojazdy organów i jednostek organizacyjnych podległych MSW, z wyjątkiem przedsiębiorstw – § 23 pkt 2 i 5 Rozporządzenia Ministra Komunikacji z 08 grudnia 1983 r.
w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów. Wyposażone są one w sygnały ostrzegawcze: dźwiękowy o zmiennym tonie i świetlny błyskowy o niebieskiej barwie umieszczone na zewnątrz pojazdu (świetlny na dachu) – § 24 i 25 rozporządzenia. Karetki sanitarne pogotowia ratunkowego powinny mieć barwę kremową lub żółtą samochodową
z niebieskim pasem wyróżniającym. Dla karetek reanimacyjnych dopuszczono dodatkowo pasy wyróżniające barwy czerwonej, umieszczone wokół dachu oraz bezpośrednio pod pasem barwy niebieskiej – § 27. Podobne regulacje zawiera § 23, 24 i 27 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 01 lutego 1993 r. w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów (Dz.U. Nr 21, poz. 91).

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w pierwotnym tekście w podobny sposób określiła rodzaje pojazdów uprzywilejowanych wskazując w art. 53 ust. 1, że takim pojazdem jest m.in. pojazd samochodowy pogotowia ratunkowego ale też Policji czy jednostki nie wymienionej w pkt 1-8, jeżeli jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego – na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ogólną definicję pojazdu uprzywilejowanego zawiera natomiast art. 2 pkt 38 ustawy stanowiąc, że jest to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego.

Korzystanie z uprzywilejowania pojazdu polega na możliwości nie stosowania się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju, do znaków i sygnałów drogowych w razie uczestnictwa w akcji związanej z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego albo z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego lub w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych, w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska. Korzystanie z uprzywilejowania wymaga włączenia sygnałów świetlnych i dźwiękowego.

W związku z faktem, iż Sąd uznał, iż na dzień 31 grudnia 2008 roku nasz Klient legitymuje się 15 letnim stażem pracy jako kierowca karetki pogotowia przyznał mu emeryturę.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close