Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Zasiłki

Zajście w ciążę na zasiłku macierzyńskim

Choroba w trakcie korzystania z zasiłku macierzyńskiego

Wśród matek prowadzących działalność gospodarczą i pobierających zasiłek macierzyński bardzo często krążą mylne informacje wskazujące, że jeżeli podczas trwania pobierania zasiłku osoba stanie się niezdolna do pracy, będzie istniała możliwość przerwania pobierania zasiłku macierzyńskiego (poprzez przesłanie do ZUS L4), którego pozostała część będzie możliwa do wykorzystania w terminie późniejszym po ustaniu niezdolności do pracy.

Niestety takie informacje powodują wydawanie przez ZUS decyzji o odmowie prawa do zasiłku chorobowego.

Przykład:

Pani Anna urodziła dziecko dnia 31 grudnia 2015r., w ZUS zadeklarowała, iż będzie pobierała zasiłek macierzyński przez 12 miesięcy. Dnia 15 października 2016r. Pani Anna dowiaduje się, że jest w kolejnej ciąży (zagrożonej). Lekarz wystawia Pani Annie L4, które następnie zostaje wysłane do ZUS. Co dzieje się dalej? 

ZUS wydaje decyzję o odmowie przyznania prawa do zasiłku chorobowego.

Dlaczego się tak dzieje? 

Ponieważ podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego Pani Anna nie podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Tym samym niezdolność do pracy nie powstała podczas trwania ubezpieczenia chorobowego.

Dopóki zatem trwał okres należnego Pani Annie zasiłku macierzyńskiego, nie miała ona prawa przerwać jego pobierania i wykorzystać pozostałej jego części w terminie późniejszym.

Podleganie ubezpieczeniom w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego

Należy pamiętać, iż kobieta prowadząca działalność gospodarczą w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku. Składki z tego tytułu finansuje budżet państwa za pośrednictwem ZUS.

Kobieta prowadząca działalność gospodarczą może dokonać dobrowolnego zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Jednak w takiej sytuacji niemożliwe jest zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, gdyż jest ono możliwe tylko przy podleganiu obowiązkowo do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych.

Jeżeli w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie nastąpiło zawieszenie lub zamknięcie działalności gospodarczej, to osoba, która pobiera zasiłek macierzyński, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłaca obowiązkowo jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

W związku z powyższym po nabyciu prawa do zasiłku macierzyńskiego należy dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA oraz zgłosić się tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA.

Co zrobić w wypadku zachorowania podczas trwania zasiłku macierzyńskiego?

Po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego kobieta powinna:

  1. wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA,
  2. zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA. wraz z wnioskiem o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (w terminie 7 dni od daty zakończenia pobierania zasiłku macierzyńskiego).
  3. przejść na zwolnienie lekarskie.

Podstawą wymiaru nowego zasiłku chorobowego będzie ta sama kwota, która została przyjęta do wyliczenia zasiłku macierzyńskiego.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close