Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura

Zaliczenie służby wojskowej do stażu pracy.

Wiele osób otrzymując decyzję o ustaleniu kapitału początkowego bądź przyznaniu emerytury nie jest w stanie zinterpretować lakonicznej treści decyzji. Treść decyzji ZUS nie odpisuje szczegółowo jakie składniki wynagrodzenia, za jakie lata ukształtowały wysokość kapitału lub świadczenia.

Częstym tematem rozmów z moimi klientami jest możliwość zaliczenia czasu odbywania zasadniczej służby wojskowej do okresów składkowych lub nieskładkowych.

Czy wojsko zaliczane jest do emerytury?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach – przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się zarówno okresy składkowe i nieskładkowe.

Zgodnie zaś z art. 6 ust. 1 pkt 4, za okres składkowy uznany został okres odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne albo okresy zastępczych form tej służby.

Okresy składkowe sprzed 1 stycznia 1999 r. można podzielić na okresy z opłaconą składką i okresy bez opłaconej składki (tzw. fikcyjne okresy składkowe). Państwo polskie przed 1999 r.  nie odprowadzało składek na ubezpieczenie emerytalne osób odbywających zasadniczą służbę wojskową. Składki zaczęły być faktycznie opłacane dopiero po  1999 r. Po tej dacie składki są opłacane ze środków budżetu Państwa, którego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

Okres odbywania zasadniczej służby wojskowej zaliczany jest zarówno przy ustalaniu prawa do emerytury, jak i przy obliczaniu jej wysokości.

Czy wojsko zalicza się na wysokość kapitału początkowego?

Obliczając kapitał początkowy bierze się pod uwagę przebyte przed dniem 1 stycznia 1999 r. okresy składkowe i nieskładkowe. Okresy składkowe wpływają korzystniej na wysokość kapitału niż okresy nieskładkowe. Zgodnie z  art. 53 ustawy o emeryturach i rentach –  przy obliczaniu wysokości emerytury okresy składkowe wyliczane są jako 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych, natomiast okresy nieskładkowe po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok.

Okres odbywania zasadniczej służby wojskowej nie ma wpływu na wysokość kapitału początkowego. Wynika to z faktu, że za podstawę wymiaru kapitału początkowego przyjmuje się – co do zasady – przeciętną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W sytuacji, gdy składka ta w okresie zasadniczej służby wojskowej odbywanej przed 1999 r. nie była odprowadzana, przyjmowana do obliczenia kapitału początkowego podstawa wymiaru składki wynosiła 0 zł i nie miała wpływu na jego wysokość.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 24 lipca 2014 r., sygn. akt SK 53/13, czytamy, iż:

art. 174 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w zakresie, w jakim dla okresu odbywania przez ubezpieczonego obowiązkowej służby wojskowej, przypadającej przed 1 stycznia 1999 r., nie przewiduje przyjmowania za podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne kwoty obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników lub obowiązującej w tym okresie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne osób pełniących czynną służbę wojskową w Wojsku Polskim, jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

 

Czy wojsko zalicza się do stażu pracy w warunkach szczególnych?

W tym zakresie odsyłam do wpisu: https://wbrewzus.pl/czy-okres-odbywania-zasadniczej-sluzby-wojskowej-zalicza-sie-do-okresu-pracy-wymaganego-do-nabycia-emerytury-w-wieku-obnizonym/

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

9 komenatrzy

 1. “Okres odbywania zasadniczej służby wojskowej nie ma wpływu na wysokość kapitału początkowego. Wynika to z faktu, że za podstawę wymiaru kapitału początkowego przyjmuje się – co do zasady – przeciętną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W sytuacji, gdy składka ta w okresie zasadniczej służby wojskowej odbywanej przed 1999 r. nie była odprowadzana, przyjmowana do obliczenia kapitału początkowego podstawa wymiaru składki wynosiła 0 zł i nie miała wpływu na jego wysokość.”
  należałoby rozpatrywać przepis pod kątem jaka obowiązywała wówczas ustawa emerytalna a nie tylko czy składki były odprowadzone czy nie.
  Nie odprowadzano składek gdyż ustawa zakładała zaliczanie do wysługi emerytalnej a wyliczenie podstawy było z okresu kilku ostatnich lat czyli reasumując ważny był czynnik przepracowanych lat a po 1999 ważnym czynnikiem jest zgromadzony kapitał. I tak ci co służyli kolokwialnie dostali po czterech literach od PAŃSTWA.

  1. Jak dla mnie skandal że tego jeszcze żaden prawnik nie podjął i nie naprawiono tego ludzie służyli 2 lata dla państwa i nie mają ani składek ani kapitału z tego tytułu bo po 1999 liczą tylko w kapitale składki a przecież wcześniej nie pobierano składki

   1. Odbycie służby wojskowe było obowiązkowe w zależności od formacji dwa lub trzy lata w koszmarnych warunkach jakie były np. w formacjach liniowych ciągłe poligony zimą czy latem . Warunki nieraz były tragiczne można porównać do koszmaru i to wszystko trzeba było znieść .
    Nie wszystkim to poszło na zdrowie a skutki tego co niektórzy odczuwją do dziś .
    Mówiono nam ,że to dla Ojczyzny , która po latach tak się nam odpłaciła i ma nas gdzieś i tu zacytuje te słowa:
    ::ZA TEN CZSA NIC SIĘ WAM NALEŻY”

    1. Powinni liczyć staż pracy ×4 po 1.3 za 1 rok .Policzcie miesiąc pracy ma 168 godz średnio a my byliśmy na służbie “zaszczytnej “30 dni razy 24 godz. tj.720 godz miesięczne ale mieliśmy wybór WOJSKO lub WIĘZIENIE.
     Kapitał początkowy za te lata “0” a powinien tak jak staż razy 4

 2. Teraz dla RZĄDU ważna Ukraina a nie robole co idą już na EMERYTURE, ich mają w czterech literach, ale może się mochery OCLNIECIE i pokaże i Im przy urnach, gdzie ich miejsce

 3. moj maz przebyl 2 letnia obowiazkowa sluzbe wojskowa, PLUS 6 miesiecy dodatkowo za stan wojenny w LACZNOSCI GDZIES NA POLIGONIE… a 2 miesiace po naszym slubie zabrali go GDZIES NA POLIGON na caly miesiac do LACZNOSCI, apotem co POL ROKU zabierali go GDZIES NA POLIGON do LACZNOSCI na miesiac lub dwa… a teraz hmmmhmmm dostal 347 PLN emerytury po latach pracy, dzialalnosci gospodarczej no i SLUZBIE WOJSKOWEJ… tylko liczyc na pomoc panstwa i skladek emerytalnych to teraz nawet na leki i badania lekarskie nie wystarcza NIESTETY…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close