Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUSZasiłki

Zamknięcie klasy / grupy przedszkolnej, a zasiłek opiekuńczy.

Coraz częściej goszczę w kancelarii klientów, którzy otrzymali od ZUS decyzję o odmowie przyznania prawa do zasiłku opiekuńczego ze względu na zamknięcie grupy w żłobku/przedszkolu lub klasy w szkole podstawowej swojego dziecka.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

“zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat m. in. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza”.

Argumentacja ZUS przedstawiana w decyzjach o odmowie prawa do zasiłku opiekuńczego opiera się na literalnym brzmieniu przepisu art. 32 ustawy zasiłkowej, zgodnie z którym rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza jako całej placówki.

Śmiem twierdzić, iż jak zwykle ZUS dokonuje interpretacji przepisów w sposób służący jedynie jego celom. Wiele Sądów w Polsce wypowiedziało się już o bezzasadności argumentacji ZUS.

Należy mieć na uwadze ,że świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, które obejmują m.in. zasiłek opiekuńczy, mają na celu pokrycie szkody spowodowanej zajściem danego rodzaju ryzyka, tj. określonej sytuacji życiowej, z której wystąpieniem wiąże się opłacanie składki (tak również wyrok TK z dnia 6 marca 2007 r., P 45/06, OTK-A 2007, nr 3, poz. 22 (Komentarz A.Rzeteckiej Gil do art. 32 ustawy zasiłkowej w programie Lex Omega) Treścią ryzyka objętego komentowanym przepisem jest ochrona sytuacji polegających na zapewnieniu opieki dziecku (I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenia społeczne, t. 3, Ubezpieczenia chorobowe…, s. 33). Celem ogólnym zasiłków wypłacanych okresowo jest zastąpienie pracownikowi wynagrodzenia, którego nie może uzyskać z powodu niemożności świadczenia pracy (W. Musialski, Prawo socjalne, Warszawa 2006, s. 115).

Należy pamiętać również, iż za nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, uważa się takie zamknięcie tych placówek, o którym ubezpieczony został zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem ich zamknięcia.

Zobacz również:

Co można robić na dodatkowym zasiłku opiekuńczym? – Wbrew ZUS – Odwołanie od decyzji ZUS, renty, emerytury, kancelaria zus kraków – Kinga Matyasik-Ochlust

 

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close