Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Bez kategorii

Zapłata składki w zaniżonej wysokości, a dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i prawo do zasiłku. 

       Jak wskazywaliśmy we wpisie pt. „#ZMIANYWZUS. Zapłata składki w zaniżonej wysokości lub po terminie, a dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i prawo do zasiłków.” od 1 stycznia 2022 roku w wyniku nowelizacji przepisów w chwili obecnej nieopłacenia składki w terminie lub w nieprawidłowej wysokości na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie powoduje ustania ubezpieczenia z mocy prawa, niemniej kwestia ta była uregulowana całkowicie odmiennie do dnia 31 grudnia 2021 roku.

    We wcześniejszym stanie prawnym niezapłacenie składki w terminie powodowało ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a w konsekwencji odmowę prawa do świadczeń. Kwestią dyskusyjną w orzecznictwie było to jakie konsekwencje niesie zapłacenie składki w terminie, lecz w zaniżonej wysokości.
Analizę powyższej kwestii przeprowadziliśmy we wpisie pt. Zapłata składek ZUS w zaniżonej wysokości.
Konkluzją przedstawionych wywodów na podstawie dotychczasowego orzecznictwa było, iż w sytuacji, w której składka na ubezpieczenie chorobowe ubezpieczonej dobrowolnie została opłacona w terminie, lecz w zaniżonej wysokości, nie powoduje ustania istniejącego w tym czasie ubezpieczenia chorobowego.

    Niestety sytuacja w chwili obecnej uległa diametralnej zmianie, a to w wyniku podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy w dniu 10 lutego 2022 roku.

    Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III UZP 10/21 podjął uchwałę w składzie 7 sędziów, w której przyjął, iż: ​„dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osoby prowadzącej pozarolniczą działalność ustaje w przypadku opłacenia składki w terminie, ale w wysokości niższej niż należna (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 423 ze zm., w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2022 r.).

   Oczywiście treść podjętej uchwały jest dla Nas o tyle zaskakująca, że wcześniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazywał na to, iż tylko niezapłacenie składki w terminie powoduje ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

  Czy powzięta uchwała oznacza, iż wszystkie sprawy, w których dokonano zapłaty na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w zaniżonej wysokości będą automatycznie przegrywane? NIE, w takich przypadkach istotnym jest jeszcze czy występują przesłanki uzasadniające wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close