Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Problematyka opiniowania przez ZUS stopnia niezdolności do pracy była tematem wielu naszych wpisów na blogu, a to m.in.:

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Czy Komisja Lekarska ZUS może zmienić orzeczenie lekarza orzecznika ZUS na niekorzyść?

Dotychczas jednak omawiałam sytuacje, w których orzeczenie lekarza orzecznika ZUS było niekorzystne dla osoby wnoszącej sprzeciw.

Czy jeżeli zgadzamy się z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, możemy czuć się bezpieczni w przedmiocie gwarancji otrzymania wnioskowanego świadczenia z ZUS?

Niestety NIE!

Zgodnie z art. 14 ust. 2 d ustawy o emeryturach i rentach z FUS:

“Prezes Zakładu, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika, może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej. O zgłoszeniu zarzutu wadliwości orzeczenia jednostka organizacyjna Zakładu niezwłocznie zawiadamia osobę zainteresowaną”.

Zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika ZUS jest więc podobny do sprzeciwu jaki od niekorzystnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS może wnieść sam ubezpieczony.

Komisja lekarska, rozpatrując sprzeciw lub zarzut wadliwości, dokonuje oceny niezdolności do pracy i jej stopnia oraz ustalenia okoliczności:
  1. daty powstania niezdolności do pracy,
  2. trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy,
  3. związku przyczynowego niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami,
  4. trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  5. celowości przekwalifikowania zawodowego
Komisja lekarska dokonuje rozstrzygnięcia w formie orzeczenia.
Jak łatwo się domyślić zgłoszenie zarzutu wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika ZUS spowoduje zmianę treści orzeczenia na niekorzyść (moja praktyka nie znalazła żadnego przypadku podtrzymania stanowiska lekarza orzecznika ZUS przez komisję po wniesieniu zarzutu wadliwości orzeczenia przez Prezesa ZUS).

Jak wynika z powyższego, do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy nadzór nad wykonywaniem orzecznictwa w zakresie niezdolności do pracy.

Co ciekawe – wykonywanie czynności nadzorczych przez Prezesa Zakładu, jako podmiotu sprawującego zwierzchni nadzór nad prawidłowością i jednolitością stosowania zasad orzecznictwa lekarskiego, nie jest wyłączone także po wydaniu i uprawomocnieniu się decyzji w sprawie świadczeń.

W razie otrzymania decyzji ZUS o odmowie przyznania prawa do świadczenia z ZUS, jedyną droga weryfikacji treści decyzji jest złożenie odwołania od decyzji ZUS do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. Dzień dobry,
    Mam pytanie, bo choruję od 2018 roku na Stwardnienie Rozsiane a chorobę stwierdzona mi dopiero 2019 roku. Mam stopień niepełnosprawności lekki. Czy mam jakieś szanse na otzrzymanie renty socjalnej?
    Dziękuje za odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close