Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Zarzuty do opinii biegłego w sprawach ZUS.

W ostatni wpisie pt.: opinia biegłego psychologa w sprawie o rentę i świadczenie rehabilitacyjne, wskazywaliśmy, że zarówno w sprawach o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną oraz w sprawach o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego – niezbędnym jest ustalenie, czy stan zdrowia Ubezpieczonego uzasadnia orzeczenie, iż jest osobą niezdolną do pracy, Takiej  oceny dokonują biegli lekarze sądowi, którzy następnie wydają w sprawie opinie sądowo-lekarskie

Niejednokrotnie zdarza się, iż opinia sądowo-lekarska jest niekorzystna, dlatego też w terminie wyznaczonym przez Sąd należy złożyć merytoryczne zarzuty do jej treści.

 

Jak złożyć skuteczne zarzuty?

 

W pierwszej kolejności zalecamy skonsultowanie treści opinii z lekarzem prowadzącym, który poza faktem, iż najlepiej zna stan zdrowia Ubezpieczonego, będzie w stanie w sposób merytoryczny odnieść się do treści opinii. Zaświadczenie lekarskie wprost odnoszące się do treści opinii, ma w sprawie dotyczącej stanu zdrowia ogromne znaczenie. Biegły lekarz sądowy po otrzymaniu zarzutów, będzie musiał merytorycznie odnieść się do uchybień wskazanych przez lekarza tej samej specjalizacji, który dokładnie zna historię choroby pacjenta. Powyższe powoduje, iż biegły będzie musiał poświęcić ocenie stanu zdrowia więcej czasu, co zwiększa waszą możliwość na zmianę pierwotnego stanowiska.

Kolejno należy zastanowić się nad wnioskami zarzutów, a mianowicie nad wnioskiem o wydanie opinii uzupełniającej lub wnioskiem o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego lub biegłych – czyli wyłączenie dotychczasowego biegłego.

Jeżeli decydujemy się na pierwszą opcję to warto w piśmie poza zawarciem merytorycznych zarzutów do treści opinii zadać biegłemu dodatkowe pytanie tak jak np.:

  1. Czy biegły wziął pod uwagę fakt, że Ubezpieczony wcześniej pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy/ świadczenie rehabilitacyjne/był niezdolny do pracy?
  2. Czy biegły zgadza się z zasadnością przyznania Ubezpieczonemu renty z tytułu niezdolności do pracy/świadczenia rehabilitacyjnego za okres wcześniejszy?
  3. Na czym polega poprawa stanu zdrowia Ubezpieczonego i kiedy miała ona miejsce skoro obecnie zdaniem ZUS i biegłego nie ma podstaw do uznania Ubezpieczonego za niezdolnego do pracy?

Druga z przywołanych powyżej opcji, czyli wyłączenie biegłego i dopuszczenie kolejnego biegłego tej samej specjalności jest znacznie trudniejsza, bowiem samo niezadowolenie strony z treści opinii biegłego nie jest wystarczające do powołania nowego biegłego.

Jeżeli chcemy wyłączyć biegłego to niezbędnym będzie wykazanie w treści zarzutów, iż opinia jest niekompletna, niezupełna, niejasna, biegły nie zachował obiektywizmu w sprawie lub w sprawie występują rozbieżności między opiniami biegłych, a materiał dowodowy nie daje podstawy do oparcia się wyłącznie na opinii jednego biegłego.

 

Jak powinny wyglądać zarzuty do opinii biegłego?

 

Wzór zarzutów znajdą Państwo na naszym blogu we wpisie pt. wzór zarzutów do opinii biegłego.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. Dzień dobry czy w sądzie przeciw zus jak będą powołani biegli, choruje neurologicznie i psychiatrycznie to mogą zlecić położenia do szpitala

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close