Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUSRenta z tytułu niezdolności do pracy

Zarzuty do opinii biegłego – wzór.

Z uwagi na duże zainteresowanie wzorami, które udostępniłam Państwu dotychczas, a mianowicie:

postanowiłam przygotować wzór zarzutów do opinii biegłego.

Proszę pamiętać, że sam fakt, iż opinia, którą wydał w konkretnym postępowaniu biegły sądowy jest niekorzystna nie przesądza jeszcze o tym, że dane świadczenie nie przysługuje Ubezpieczonemu, dlatego bardzo istotnym jest weryfikacja opinii. W przypadku, w którym nie zgadzają się Państwo z treścią wydanej opinii należy wnieść do niej zarzuty.

Przed sporządzeniem zarzutów, warto zapoznać się z poniższym wpisem:

Wzór zarzutów znajdą Państwo w pliku Zarzuty do opinii biegłego – wzór. 

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. Witam Pania Mecenas,
    Jestem w trakcie pisania odwołania od decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego w sprawie nie przyznania mi prawa do wojskowej renty rodzinnej po zmarłym ojcu. Jestem po dzicięcym porażeniu mózgowym i mam stwierdzoną całkowitą niezdolność do pracy. Nie posiadam niestety orzeczenia o niezdolności do pracy przed 16 rokiem życia i to była przyczyna odmowy. Czy aktualne zaświadczenia lekarskie i opinia biegłego lekarza może być wzięta pod uwagę na okoliczność prawdopodobieństwa istnienia przesłanek powodujących niezdolność do pracy przed 16 rokiem życia? Jak można dowieść bez dokumentów? Proszę o odpowiedź. Adam Tyczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close