Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSKoronawirus a ZUSOdwołanie od decyzji ZUSZasiłki

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Tylko w dniu wczorajszym na maila kancelarii otrzymałam kilkanaście pytań dotyczących zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, dlatego dzisiejszy wpis poświęcony będzie temu tematowi.

Czy rodzic dziecka niepełnosprawnego ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w razie zamknięcia placówki edukacyjno-wychowawczej do której dziecko na co dzień uczęszcza?

 

Tak i Nie.

 

Ustawodawca przewidział prawo do skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego wyłącznie dla rodziców dzieci do lat 8 – nie wprowadzając tutaj rozróżnienia dzieci zdrowych i dzieci niepełnosprawnych. Wynika z powyższego, że jeżeli dziecko niepełnosprawne jest w wieku do 8 lat rodzic otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli dziecko jest w wieku powyżej lat 8 rodzic takiego zasiłku nie otrzyma.

Wobec krzywdzących uregulowań rzecznik praw dziecka w minioną środę 18 marca 2020r. zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg o objęcie prawem do dodatkowego zasiłku opiekuńczego także rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych powyżej 8. roku życia.

Poniżej treść wypowiedzi:

“Zgłaszam taką inicjatywę legislacyjną, bo już otrzymuję sygnały, że jest luka prawna w nowych ekstraordynaryjnych przepisach ws. koronawirusa. Skoro od poniedziałku rodzice będą musieli przejąć całkowitą indywidualną opiekę nad dziećmi, także tymi niepełnosprawnymi, które nie mogą iść do szkół czy ośrodków specjalnych, to trzeba tym rodzicom pomóc i te przepisy pilnie zmodyfikować”

Rzecznik wyraził opinię, że “sprawy zasiłku opiekuńczego powinny być całościowo uregulowane, żeby uspokoić rodziców”.

Jakie uprawnienia obecnie przysługują rodzicowi dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 8 lat w związku z zamknięciem szkół, przedszkoli etc. ?

 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na opiekę nad:

 

1. chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat (także niepełnosprawnym w stopniu lekkim lub umiarkowanym bez wskazań konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji)

w wymiarze 60 dni w roku kalendarzowym.

2. chorym dzieckiem (które ukończyło 14 lat a nie ukończyło 18 lat ) legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji)

– w wymiarze 30 dni kalendarzowych w roku kalendarzowym.

Należy również pamiętać, iż zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Więcej informacji o zasiłkach w innych wpisach na www.wbrewzus.pl

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

2 komenatrzy

  1. Mam dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku 11lat i na dzień dzisiejszy nie wiem nadal czy przysługuje mi ten dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Czy ktoś mądry może mi napisać jak jest.

  2. Witam !!

    Mam dwoje dzieci 4 lata które chodzi do przedszkola i 2 letnie z orzeczeniem o nipełnosprawności którym non-stop zajmuje się niepracująca żona pobierająca świadczenie pielęgnacyjne.

    Mam pytanie czy ja jako pracujący ojciec mogę wystąpić o zasiłek opiekunczy na starsze dziecko które nie może uczęszczać obecnie do przedszkola, zona jest pochłonięta opieką nad niepełnosprawnym drugim dzieckiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Przeczytaj również

Close
Close