Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUS

Zmiany w realizacji wniosków o zwolnienie z opłacania składek.

ZUS odmówił Ci umorzenia składek za marzec, kwiecień, maj 2020 z uwagi na istniejące na koncie nadpłaty?

W takim razie mam dobrą wiadomość – składki zostaną umorzone!

30 lipca 2020 r. Sejm przyjął i przekazał do Senatu zmiany przepisów, w oparciu o które wnioski o zwolnienie z opłacania składek złożone do 30 czerwca przez płatników, którzy:

  • posiadali nadpłatę,
    lub
  • dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem, z urzędu (bez dodatkowego wniosku)

– zostaną ponownie rozpatrzone przez ZUS.

Wnioski te zostaną rozpatrzone nawet jeśli wcześniej Zakład odmówił zwolnienia z opłacania składek.

Po wejściu w życie przepisów, możliwe będzie umorzenie składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej. Płatnicy, którzy na wskazany w przepisach dzień:

  • zgłosili do ubezpieczeń społecznych poniżej 10 ubezpieczonych, będą mogli uzyskać umorzenie w wysokości 100 % składek należnych,
  • zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, będą mogli uzyskać umorzenie w wysokości 50% składek należnych.

Jeżeli w związku z umorzeniem składek powstanie nadpłata, to zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych składek lub będzie podlegać zwrotowi na wniosek płatnika.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez ZUS – w związku z planowaną zmianą przepisów, nie należy składać do ZUS wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (ZUS rozpatrzy sprawę z urzędu – bez ponownego wniosku), ani o zwrot nadpłaty (o zwrot będzie można wystąpić po ustaleniu wysokości umorzenia).

Do tej informacji nie podchodziłabym jednak zbyt ufnie, dlatego osoby którym kończy się termin do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy powinny złożyć wniosek! Jeżeli ustawa wejdzie w życie,  ZUS umorzy postępowanie jako bezprzedmiotowe.

O zwolnieniu z opłacania składek lub jego nowej wysokości ZUS poinformuje na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przekaże pismo za pośrednictwem poczty.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Przeczytaj również

Close
Close