Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytury munduroweŚwiadczenie rehabilitacyjneZmiany w przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych

#ZMIANYWZUS. Brak prawa do świadczenia rehabilitacyjnego dla emerytów wojskowych i emerytowanych funkcjonariuszy.

Kolejne zmiany jakie wprowadza ustawa to zrównanie sytuacji emerytów wojskowych i emerytów, którzy otrzymują emerytury powszechne w zakresie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

Dotychczas przed sądami powszechnymi toczyło się wiele sporów dotyczących wykładni art. 18 ust. 7 ustawy zasiłkowej zgodnie z którym świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia udzielonego na podstawie odrębnych przepisów. Sądy wbrew wielu negatywnym decyzjom ZUS uznawały, iż cytowany artykuł nie dotyczy emerytur wojskowych i emerytur funkcjonariuszy, a wobec tego mają oni możliwość pobierać jednocześnie emerytury i świadczenia rehabilitacyjnego.

W chwili obecnej w wyniku nowelizacji przepisów art. 18 ust. 7 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obejmuje swym zakresem także emeryturę przyznaną z systemu zaopatrzenie emerytalnego służb mundurowych, co w praktyce oznacza, iż nie będzie dłużej możliwości pobierania emerytury mundurowej i świadczenia rehabilitacyjnego jednocześnie.

Identycznie przedstawia się sytuacja w kontekście prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia oraz zasiłku wyrównawczego.

ZMIANA WCHODZI W ŻYCIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2022 ROKU.

Jeśli chcą Państwo sprawdzić jakie inne #ZMIANYWZUS zostały przewidziane zapraszam do lektury naszych pozostałych wpisów:

1. #ZMIANYWZUS. Od kiedy wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym?

2. #ZMIANYWZUS. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ZUS.

3. #ZMIANYWZUS. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia.

4. #ZMIANYWZUS. Zapłata składki w zaniżonej wysokości lub po terminie, a dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i prawo do zasiłków.

5. #ZMIANYWZUS. Jak liczyć okres zasiłkowy?

6. #ZMIANYWZUS. Art. 43 ustawy zasiłkowej, czyli kiedy ZUS ustali nową podstawę wymiaru zasiłku.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close