Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
ZasiłkiZmiany w przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych

#ZMIANYWZUS. Jak liczyć okres zasiłkowy?

Jak wskazuje się w projekcie do ustawy zmiana w zakresie okresów zasiłkowych ma na celu ograniczyć ewentualne nadużycia w kontekście prawa do zasiłku chorobowego.

Na podstawie dotychczasowych przepisów do okresu zasiłkowego, który trwa 182 dni, a w przypadku ciąży i grużlicy – 270 dni wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2.  Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

W praktyce oznaczało to, iż w sytuacji wystąpienia chociażby po jednym dniu przerwy niezdolności do pracy z powodu innego schorzenia dochodzi do otwarcia nowego okresu zasiłkowego.

Na podstawie nowych przepisów do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

W praktyce oznacza to, iż do okresu zasiłkowego będą wliczane wszystkie niezdolności do pracy bez względu na jednostkę chorobową, jeżeli przerwa pomiędzy poprzednią, a kolejną niezdolnością do pracy nie będzie wynosiła co najmniej 61 dni, a wyjątek będzie stanowić jedynie niezdolność do pracy w trakcie ciąży.

ZMIANA WCHODZI W ŻYCIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2022 ROKU.

Jeśli chcą Państwo sprawdzić jakie inne #ZMIANYWZUS zostały przewidziane zapraszam do lektury naszych pozostałych wpisów:

1. #ZMIANYWZUS. Od kiedy wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym?

2. #ZMIANYWZUS. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ZUS.

3. #ZMIANYWZUS. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia.

4. #ZMIANYWZUS. Zapłata składki w zaniżonej wysokości lub po terminie, a dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i prawo do zasiłków.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close