Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Podleganie ubezpieczeniom społecznymZmiany w przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych

#ZMIANYWZUS. Zapłata składki w zaniżonej wysokości lub po terminie, a dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i prawo do zasiłków.

Sprawy dotyczące podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu oraz zasiłków stanowią znaczną część wszystkich sprawa w naszej Kancelarii, co już niedługo w wyniku wprowadzonych zmian powinno się zmienić, dlatego też jest to jedna z najważniejszych zmian w naszej ocenie.

Obecnie zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt. 2 ubezpieczenia chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, duchownych oraz osób wymienionych w art.7; w uzasadnionych przypadkach Zakład, na wniosek ubezpieczonego, może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie, z zastrzeżeniem ust. 2a;

W praktyce wyglądało to tak, iż nieopłacenie składki w terminie lub w nieprawidłowej wysokości powodowało ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, zaś ZUS wyrażał zgodę na opłacenie składki po terminie, głównie w sytuacjach, kiedy Ubezpieczony nie starał się o zasiłki, co powodowało liczne spory (według danych przedstawionych w projekcie do ustawy w 2019 roku ZUS wyraził zgodę na opłacenie składki po terminie w 91,6% przypadków, co biorąc pod uwagę ilość spraw o podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w naszej Kancelarii, chociażby w 2019 roku wydaje się liczbą nieprawdopodobną :)).

Nowe regulacje powodują, iż w wyniku nieopłacenia składki w terminie lub w nieprawidłowej wysokości dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie będzie już ustawało z mocy prawa.

Na podstawie nowych przepisów objecie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym będzie następowało od dnia wskazanego w formularzu zgłoszenia do dnia wskazanego na formularzu wyrejestrowania, przy czym objęcie lub ustanie ubezpieczenia będzie następowało nie wcześniej niż odpowiednio dzień zgłoszenia/wyrejestrowania w ZUS.

Powyższe niesie kilka konsekwencji:

  1. jeżeli zgłosimy się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ZUS będzie miał prawo dochodzić zaległych składek na ubezpieczenie chorobowe w takim samym trybie jak tych na ubezpieczenie emerytalne czy rentowe.
  2. Niezapłacenie składki w terminie nie spowoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i w konsekwencji utraty prawa do zasiłków z tym, że ażeby otrzymać zasiłek będziemy musieli zapłacić zaległe składki.
  3. Po dniu 30 czerwca 2022 roku znikną na stałe wnioski o wyrażenie zgody na opłacanie składek po terminie. Wszystkie osoby, które będą chciały złożyć wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie za okres do dnia 31 stycznia 2022 roku muszą taki wniosek złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 roku.

ZMIANA WCHODZI W ŻYCIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2022 ROKU.

Jeśli chcą Państwo sprawdzić jakie inne #ZMIANYWZUS zostały przewidziane zapraszam do lektury naszych pozostałych wpisów:

1. #ZMIANYWZUS. Od kiedy wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym?

2. #ZMIANYWZUS. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ZUS.

3. #ZMIANYWZUS. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close