Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
ZasiłkiZmiany w przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych

#ZMIANYWZUS. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ZUS.

Kontynuując nasz cykl #ZMIANYWZUS w dzisiejszym wpisie przybliżmy Państwu kolejną bardzo ważną zmianą w kontekście spraw, które prowadzi Kancelaria – zmiany dotyczące zasad zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Pierwsza ze zmian dotycząca zwrotu świadczeń z ZUS dotyczy odsetek, którą oceniamy jako bardzo niekorzystną i niezasadną. Do chwili obecnej zasadą było, iż ZUS może żądać zapłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń od dnia następnego po dniu doręczenia decyzji ustalającej obowiązek zwrotu. Takie stanowisko zostało wypracowane w orzecznictwie na przestrzeni ostatnich lat i miało racjonalne uzasadnienie, tym bardziej w kontekście tego, iż wielokrotnie pomiędzy wypłatą świadczenia, a wydaniem decyzji o jego zwrocie mijają długie miesiące.

Obecnie wprowadzone zmiany wskazują, iż odsetki będą naliczane od dnia następującego po dniu wypłaty świadczenia do dnia zapłaty z tym zastrzeżeniem, iż w razie zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, w terminie wskazanym w decyzji zobowiązującej do zwrotu nie nalicza się odsetek od spłaconych należności za okres od dnia przypadającego po dniu wydania decyzji do dnia spłaty.

Kolejna bardzo ważna zmiana w kontekście zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ZUS dotyczy kwestii zwrotów zasiłków z uwagi na wykonywanie pracy zarobkowej podczas orzeczonej niezdolności do pracy lub w skutek wykorzystywania zwolnienia niezgodnie z jego celem. Wprowadzona zmiana ma wyeliminować rozbieżności w orzecznictwie. Dotychczas w sprawach o zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wyniku wykonywania pracy zarobkowej na L4 można było powoływać się na kwestie braku odpowiednich pouczeń, co niweluje obowiązek zwrotu świadczeń, obecnie taka możliwość została wyeliminowana, zaś wykonywanie pracy na L4 należy traktować jako wypłacone na podstawie nieprawdziwych informacji wprowadzenie ZUS w błąd, wobec tego nie ma konieczności kierowania w tym zakresie pouczeń do Ubezpieczonych.

 

ZMIANA WCHODZI W ŻYCIE OD DNIA 18 WRZEŚNIA 2021 ROKU.

 

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close