Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUSSkładki

ZUS naliczył składki od niewyrejestrowanej działalności gospodarczej

W ubiegłym tygodniu do mojej kancelarii trafiła załamana osoba. Na pytanie w czym mogę pomóc przedstawiła mi decyzję ZUS z której wynikało, iż jest “winna” Zakładowi 13 000 zł plus odsetki. Sytuacja z powodu której narosło zadłużenie przedstawiała się następująco:

Pani będąc kilka lat temu w związku, uległa namowom Pana, który posiadając zadłużenie u komornika stwierdził, że zarejestruje działalność gospodarczą na swoją konkubinę (naszą bohaterkę). Tak też się stało. Po zarejestrowaniu działalności Pan zniknął równie szybko jak udało mu się utworzyć firmę. Pani nie będąc do końca świadomą, co dzieje się z “jej” działalnością gospodarczą, postanowiła zapomnieć o Panu i wszystkim, co było z nim związane. Oczywiście do czasu, gdy otrzymała decyzję z ZUS, dotyczącą nieopłaconych składek na ubezpieczenie za parę lat. Na szczęście w tym momencie Pani zachowała się rozsądnie i postanowiła skorzystać z fachowej pomocy.

Samo podjęcie działalności gospodarczej powoduje nawiązanie stosunku ubezpieczenia społecznego z mocy prawaWpis do rejestru nie przesądza o faktycznym prowadzeniu działalności. Wpis ten rodzi domniemanie prawne, zgodnie z którym, gdy osoba wpisana do ewidencji nie zgłosi zawiadomienia o zaprzestaniu działalności, jest traktowana jak prowadząca działalność. Domniemanie to można obalić udowodniając, że w spornym okresie faktycznie nie prowadzono działalności.

W sytuacjach takich jak przedstawiona, zawsze staram się zebrać od klienta jak najwięcej informacji w temacie:

  • czy działalność została faktycznie rozpoczęta;
  • czy działalność generowała przychód (nie mylić z dochodem);
  • czy działalność ze względu na swoją specyfikę miała możliwość prowadzenia (np. czy była siedziba, sprzęt, osoby – niezbędne do jej wykonywania);
  • czy podczas przestoju poszukiwano kolejnych zleceń;
  • i inne.

Wszystko to zmierza do ustalenia, czy działalność była faktycznie wykonywana. Jeżeli okaże się że działalność (tak jak w przypadku naszej bohaterki) nigdy faktycznie nie ruszyła – sytuacja jest dosyć prosta, wystarczy tylko w odwołaniu od decyzji przedstawić wszelkie niezbędne środki dowodowe służące wykazaniu braku faktycznego prowadzenia firmy.

Zdarzają się również przypadki (i tutaj posłużę się przykładem jednego z moich byłych klientów), gdzie faktycznie wykonywana działalność gospodarcza zostaje zaprzestana. Tutaj jest trochę trudniej, ponieważ należy wykazać przed Sądem jakie czynności zostały powzięte w celu likwidacji działalności, pomimo braku formalnego jej wyrejestrowania. W prowadzonej przez moją kancelarię sprawie przedstawialiśmy Sądowi dowody w postaci: dowodów wyrejestrowania kas fiskalnych, wypowiedzeń umów najmu, faktur sprzedaży sprzętu oraz pozostałego towaru, zeznań byłych pracowników, książek przychodów i i rozchodów. Dowody te przekonały Sąd, że faktycznie w pewnym momencie zaprzestano faktycznie prowadzić działalność gospodarczą.

 

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close