Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaOdsetki ZUSOdwołanie od decyzji ZUS

ZUS naliczył za niską emeryturę

Ostatnio w kancelarii analizowałam przypadek, gdzie na skutek błędu pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (najprawdopodobniej przeoczenia), wysokość naliczonej emerytury była za niska.

Co mówią o takiej sytuacji przepisy?

Zgodnie z treścią art. 133 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, czytamy:

1. W razie ponownego ustalenia przez organ rentowy prawa do świadczeń lub ich wysokości, przyznane lub podwyższone świadczenia wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do tych świadczeń lub do ich podwyższenia, jednak nie wcześniej niż:
1) od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydano decyzję z urzędu, z zastrzeżeniem art. 107a ust. 3;
2) za okres 3 lat poprzedzających bezpośrednio miesiąc, o którym mowa w pkt 1, jeżeli odmowa lub przyznanie niższych świadczeń były następstwem błędu organu rentowego lub odwoławczego.

Co kryje się pod pojęciem błędu organu?

Błąd organu rentowego to każda wadliwie wydana decyzja, jeżeli wada powstała wskutek:

  • zaniedbania;
  • pomyłki;
  • niewłaściwych działań pracodawców;
  • wadliwej techniki legislacyjnej;
  • błędnej wykładni obowiązujących przepisów;
  • pozostawienie wniosku o przyznanie świadczenia bez rozpoznania;
  • wstrzymania wypłaty świadczeń bez wydania w tym przedmiocie formalnej decyzji;

itp.

Za jaki okres można żądać wyrównania świadczeń?

Zgodnie z powołanym powyżej przepisem, pokrzywdzona osoba ma prawo żądać wyrównania za okres 3 lat licząc od dnia złożenia wniosku o wyrównanie. Oczywiście ZUS zobowiązany będzie również do zapłaty odsetek za zwłokę w wypłacie świadczeń.

 

 

 

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. Dziękuję bardzo za pracę na rzecz przeciwko ZUS. Robi Pani kawał dobrej roboty. Życzę samych sukcesów i powodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close