Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUSOdwołanie od decyzji ZUSPodleganie ubezpieczeniom społecznym

Zwolnienie ze składek zus w pytaniach i odpowiedziach

Przeglądając strony internetowe napotykam szereg pytań dotyczących zwolnienia z opłacania składek zus przewidzianego w tarczy antykryzysowej, w dzisiejszym wpisie spróbuję odpowiedzieć najczęstsze i najistotniejsze.

Kiedy złożyć wniosek o zwolnienie ze składek?

 

Tarcza Antykryzysowa mówi o możliwości złożenia wniosku o zwolnienie od momentu wejścia w życie ustawy do 30 czerwca 2020r. Oczywiście warunkiem zwolnienia jest nieopłacenie składek za marzec/kwiecień/maj. Teoretycznie wniosek można złożyć już teraz za wszystkie miesiące.  Wniosek można spokojnie złożyć po upływie terminu płatności ostatniej składki na ubezpieczenie (składka za maj płatna do 10/15 czerwca 2020r.). Z celem mija się również oczekiwanie na decyzję w tym momencie. ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji, ale liczone od momentu zapłaty składki lub złożenia deklaracji za ostatni miesiąc którego zwolnienia domagamy się. Wynika z tego, że decyzje pojawią się dopiero w lipcu. Oczywiście można składać wniosek za każdy miesiąc z osobna, ale po co?

Czy osoby samozatrudnione będą musiały spełniać limit przychodu (15 681 zł) w każdym miesiącu za który zawnioskują o zwolnienie?

 

Osoby samozatrudnione  zobowiązane są spełnić limit przychodu jedynie za pierwszy miesiąc za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek.

Czy nie płacąc składek będę podlegał dobrowolnym ubezpieczeniom chorobowym?

 

Tak, ustawa zakłada fikcję podlegania ubezpieczeniu. Jeżeli podlegałeś ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020r. za miesiące marzec/kwiecień/maj rozłożony zostaje parasol ochronny. Oczywiście warunkiem zachowania ubezpieczenia chorobowego jest spełnienie wszystkich przesłanek zwolnienia z obowiązku opłacania składek. Jeżeli ktoś nie będzie opłacał składek, zus wyda zasadną decyzję o odmowie zwolnienia – ubezpieczenia nie będzie.

Czy przedsiębiorca korzystający w marcu ze zwolnienia lekarskiego/zasiłku opiekuńczego/świadczenia rehabilitacyjnego może skorzystać ze zwolnienia?

 

Oczywiście, ustawa w żadnym punkcie nie przewiduje wyłączenia z takiej możliwości osób korzystających ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa.

Czy emeryt odprowadzający z działalności jedynie składkę zdrowotną będzie mógł ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek?

 

Oczywiście, ustawa przewiduje również zwolnienie ze składki zdrowotnej.

Czy osoba prowadząca działalność i zatrudniona jednocześnie na etacie z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne może ubiegać się o zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej?

 

Oczywiście, ustawa przewiduje również zwolnienie ze składki zdrowotnej.

Czy zwolnienie z obowiązku opłacania składek można łączyć ze świadczeniem postojowym?

 

Oczywiście, pod warunkiem spełnienia warunków uzyskania świadczenia postojowego, dwie ulgi można ze sobą łączyć.

Czy osoby prowadzące działalność w formie spółki cywilnej mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek.

 

Odpowiedź jest trudna. Moim zdaniem każdy ze wspólników będzie traktowany jako osoba samozatrudniona (ograniczona limitem przychodu 15 681 zł) w takim wypadku trzeba będzie złożyć tyle wniosków ilu jest wspólników. Jeżeli spółka cywilna zatrudnia pracowników/zleceniobiorców konieczne będzie złożenie wniosku o zwolnienie dla każdego wspólnika osobno (nadal obowiązuje ograniczony limit do 15 681 zł) oraz osobnego wniosku za spółkę będącą pracodawcą/zleceniodawcą.

Na jakie dzień spełniony ma być limit zgłoszenia do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych?

 

Wymagany stan zgłoszenia do ubezpieczeń obowiązuje na dzień 29 lutego 2020r.

Czy do limitu mniej niż 10 osób wlicza się płatnika?

 

Moim zdaniem z literalnego brzmienia przepisów wynika, iż płatnik (właściciel firmy) również wliczany jest do osób zgłaszanych do ubezpieczenia. Oczywiście zastosowana powinna zostać wykładnia celowościowa ale pewnie próżno będzie jej szukać przed ZUSem.

Czy do grona ubezpieczonych zalicza się zleceniobiorców?

 

Tak, zleceniobiorcy są wliczani do osób zgłoszonych do ubezpieczenia.

Czy pracownica na urlopie wychowawczym wliczana jest do osób zgłoszonych do ubezpieczenia?

 

Tak, pomimo przebywania na urlopie wychowawczym taka osoba posiada nadal status pracownika

Czy o zwolnienie z obowiązku opłacania składek mogą ubiegać się spółki komandytowe, partnerskie, z o.o.?

 

Oczywiście spółki są płatnikami składek za swoich pracowników dlatego możliwe jest zwolnienie z obowiązku opłacania składek.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

3 komenatrzy

  1. Witam.
    Moje pytanie z zaistniałą sytuacją brzmi: czy prowadzący działalność samozatrudniony będzie zwolniony z opłacenia niezapłaconych składek ZUS za III-V 2020r. niezależnie od formy rozliczania się z US, po spełnieniu pozostałych kryteriów podanych w “tarczy”? Chodzi mi o osoby na karcie podatkowej, o których mowa jedynie w kontekście świadczenia postojowego. Dziękuję.

  2. Prowadzę jednoosobową działalność, jestem na finiszu ciąży. Czy dobrze rozumiem, że jeśli nie zapłacę składek, a ZUS rozpatrzy mój wniosek negatywnie, utracę prawo do zasiłku macierzyńskiego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close