17 godzin temu

  Emerytura minimalna, a składki odprowadzone do KRUS.

  Czy okresy w których odprowadzana była składka do KRUS mogą być zaliczone na poczet staży pracy gwarantującego wypłatę emerytury minimalnej…
  2 dni temu

  Odstąpienie przez ZUS od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

  Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, osoba, która pobrała nienależne…
  3 dni temu

  L4 z umowy o pracę, a prowadzenie działalności gospodarczej.

  Często moi klienci pytają, czy w czasie korzystania ze zwolnienia lekarskiego z tytułu zatrudnienia mogą jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą. Odpowiedź…
  4 dni temu

  Zamknięcie klasy / grupy przedszkolnej, a zasiłek opiekuńczy.

  Coraz częściej goszczę w kancelarii klientów, którzy otrzymali od ZUS decyzję o odmowie przyznania prawa do zasiłku opiekuńczego ze względu…
  2 tygodnie temu

  Emerytura pomostowa nurka / rybaka morskiego / pracownika pracującego z azbestem.

  Pewne grupy zawodowe uprawnione są do otrzymania emerytury pomostowej na innych zasadach niż pozostali pracownicy wykonujący prace w warunkach szkodliwych.…
  13 października 2021

  #ZMIANYWZUS. Brak prawa do świadczenia rehabilitacyjnego dla emerytów wojskowych i emerytowanych funkcjonariuszy.

  Kolejne zmiany jakie wprowadza ustawa to zrównanie sytuacji emerytów wojskowych i emerytów, którzy otrzymują emerytury powszechne w zakresie prawa do…

  Odwołanie od decyzji ZUS

  Close