6 godzin temu

  Pracodawca nie odprowadził składek na Fundusz Emerytur Pomostowych – odmowa prawa do emerytury pomostowej.

  Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi,…
  1 dzień temu

  Renta bez lat pracy.

  Dzisiejszy wpis dotyczy kazusu mojej klientki. Pani Anna od 2013r. pobierała rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, w roku…
  6 dni temu

  Świadczenia zdrowotne kobiety w ciąży w przypadku uznania umowy o pracę za pozorną.

  Już powszechnie wiadomo, iż ZUS obrał za swój cel kontrolowanie tytułów podlegania ubezpieczeniom kobiet w ciąży. Więcej o tym we…
  2 tygodnie temu

  Emerytura pomostowa strażaka.

  Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi,…
  2 tygodnie temu

  Zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego.

  Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ustala długość okresu zasiłkowego. Zgodnie z art. 8…
  3 tygodnie temu

  Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia – niekorzystne zmiany.

  Zasiłek chorobowy jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego rekompensującym zarobek utracony przez ubezpieczonego wskutek jego niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Zasadniczym…

  Odwołanie od decyzji ZUS

  Close