20 godzin temu

  Udział w zajęciach w trakcie trwania L4

  W naszej zawodowej karierze przeprowadziliśmy setki postępowań dotyczących odmowy prawa do zasiłku chorobowego z uwagi na wykonywanie pracy w czasie…
  4 dni temu

  Czy okres odbywania zasadniczej służby wojskowej zalicza się do prac w warunkach szkodliwych przy ubieganiu się o prawo do rekompensaty?

  Zgodnie z regulacją zawartą w art. 21 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych: Rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy…
  1 tydzień temu

  Nabycie prawa do emerytury pomostowej przez żołnierzy zawodowych.

  Do naszej kancelarii trafił klient, który w okresie od 1978r. do 1988r. pełnił zawodową służbę wojskową. Dziesięcioletni okres zawodowej służby…
  1 tydzień temu

  Niższy zasiłek z uwagi na zmianę wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19 – przeliczenie świadczenia.

  Zgodnie z art. 40. ustawy zasiłkowej: w razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek…
  2 tygodnie temu

  Status wspólnika w spółce jawnej/komandytowej/partnerskiej w okresie krótszym niż 60 miesięcy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

  Ostatnio do naszej Kancelarii trafił klient, który otrzymał negatywną decyzję w przedmiocie możliwości skorzystania z ulgi na start przy rozpoczęciu…
  2 tygodnie temu

  Czy L4 jest zaliczane do pracy w szkodliwych warunkach?

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w decyzjach dotyczących przyznania emerytur we wcześniejszym wieku, bardzo często odlicza od okresu pracy w warunkach szczególnych…

  Odwołanie od decyzji ZUS

  Close