6 dni temu

  Kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może żądać zwrotu nienależnie pobranej emerytury?

  Generalna zasada dotycząca nienależnie pobranej emerytury stanowi, że osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu (art. 138…
  3 tygodnie temu

  Czy możliwe jest zaliczenie okresu pracy w szczególnym charakterze do okresów pracy w szczególnych warunkach?

  Na wstępie, aby odpowiedzieć na tytułowe pytanie należy rozróżnić i zdefiniować pojęcie pracy w szczególnym charakterze i pracy w szczególnych…
  3 tygodnie temu

  Zwrot emerytury z powodu nierozwiązania stosunku pracy.

  W ostatnim czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wezwał wiele osób pracujących za granicą do przedstawienia zaświadczenia o braku pozostawania w stosunku…
  3 tygodnie temu

  Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane wstecz.

  Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych – prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca,…
  4 tygodnie temu

  Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego po terminie – wygrane sprawy z ZUS

  Jak już pisaliśmy wielokrotnie na naszym blogu w dacie nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej…
  19 sierpnia 2022

  Czy synowej, która rezygnuje z zatrudnienia w celu sprawowania opieki na swoją niepełnosprawną teściową przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?  

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz.…

  Odwołanie od decyzji ZUS

  Close