27 grudnia 2022

  Świadczenie pielęgnacyjne dla osoby bezrobotnej.

  Częstą podstawą decyzji odmawiających przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest brak rezygnacji z zatrudnienia przez osobę ubiegającą się o świadczenie.…
  4 grudnia 2022

  Jak wygrać sprawę o emeryturę pomostową?

  We wpisie pt: Praca w warunkach szczególnych wykonywana po 31 grudnia 2008r. informowałam o zagadnieniu analizowanym przez Sąd Najwyższy, w…
  2 grudnia 2022

  WYGRANA SPRAWA O ZWROT WYSOKICH ZASIŁKÓW DO ZUS

  Na naszym blogu dziesiątki razy pisaliśmy o sprawach związanych z deklarowaniem maksymalnej podstawy wymiaru składek i decyzjach ZUS w zakresie…
  18 listopada 2022

  Oskładkowanie większościowego wspólnika spółki z o.o.

  Do mojej kancelarii coraz częściej trafiają klienci (większościowi wspólnicy spółek z o.o.) na których ZUS nakłada obowiązek odprowadzania składek społecznych…
  16 listopada 2022

  Renta socjalna, a renta z tytułu niezdolności do pracy.

  Na naszym blogu pisaliśmy już o tym, że osoby pobierające rentę socjalną mają możliwość podjęcia zatrudnienia, a zatrudnienie w warunkach…
  15 listopada 2022

  Czy okres 180 pobierania zasiłku dla bezrobotnych musi przypadać bezpośrednio po ostatnim zatrudnieniu osoby ubiegającej się o świadczenie przedemerytalne?

  Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych – świadczenie przedemerytalne przysługuje po upływie co najmniej 180 dni…

  Odwołanie od decyzji ZUS

  Close