Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Podleganie ubezpieczeniom społecznym

Czy Sąd może zmienić wysoką podstawę wymiaru składek w sprawie o pozorność prowadzenia działalności gospodarczej? Wygrana sprawa przed Sądem Najwyższym.

Często po przegranej sprawie przed Sądem Apelacyjnym Klienci pytają „czy opłaca się składać skargę kasacyjną od wyroku?”. Każdorazowo przed podjęciem decyzji o złożeniu skargi kasacyjnej dokonujemy analizy pod względem jej zasadności, albowiem postępowanie kasacyjne jest obwarowane szczególnymi wymogami tak formalnymi jak i merytorycznymi, tak było również w sprawie naszej Klientki, w której w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pozytywny wyrok Sądu Najwyższego.

Nasza Klientka otrzymała decyzje ZUS, w której ten uznał, iż nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, albowiem w ocenie ZUS ma ona charakter pozorny. Od decyzji złożyliśmy odwołanie, w którym powołaliśmy szereg dowodów wskazujących, że Klientka rzeczywiście prowadziła działalność gospodarczą. W wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego Sąd Okręgowy uznał, iż nie ma racji ZUS i zmienił decyzję stwierdzając podleganie ubezpieczeniom społecznym.

Od wyroku Sądu Okręgowego, ZUS złożył apelacje, w wyniku której Sąd Apelacyjny w Rzeszowie zmienił wyrok Sądu Okręgowego stwierdzając, że co prawda działalność klientki nie jest pozorna, ale nie miała ona prawa do zadeklarowania maksymalnej podstawy wymiaru składek, a wobec tego dokonał jej obniżenia.

Z uwagi na fakt, iż nie zgodziliśmy się z argumentacją Sądu Apelacyjnego, iż ten jest uprawniony do weryfikowania podstawy wymiaru składek w sytuacji, gdy nie było to przedmiotem decyzji ZUS złożyliśmy skargę kasacyjną, która została uwzględniona.

Sąd Najwyższy w swoim wyroku w całości zaakceptował nasze stanowisko i uznał, że Sąd Apelacyjny przekroczył zakres przedmiotu sporu, albowiem zaskarżona decyzja dotyczyła wyłącznie kwestii podlegania ubezpieczeniom społecznym. Sąd Najwyższy uznał, że nie akceptuje podglądu, że w razie potencjalnego sądowego ustalenia podlegania spornemu tytułowi ubezpieczeń społecznych dopuszczalna jest w tym samym postępowaniu sądowa weryfikacja zadeklarowanej, a w szczególności oczywiście zawyżonej podstawy wymiaru składek, która decyduje o wysokości świadczeń z ustalonego ubezpieczenia.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close