Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura PomostowaRekompensata za pracę w szczególnych warunkach.

Jak udowodnić, że pracowałeś w szczególnych warunkach?

Do oceny pracy wykonywanej w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze konieczne jest m. in. odwołanie się do przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie wskazano, że rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie których osobom wymienionym w art. 32 ust. 2 i 3 przysługuje prawo do emerytury, ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych (ust. 4 art. 32). Przepisy dotychczasowe to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.). Natomiast w myśl § 2 ust. 1 tego rozporządzenia – okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy.

Aby udowodnić, że pracowałeś w szczególnych warunkach, musisz zebrać odpowiednie dokumenty i dowody, które potwierdzą tę sytuację.

W niniejszym wpisie opiszę kila źródeł pozyskania dowodów świadczących o wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze:

  1. Dokumentacja pracodawcy: Jeżeli pracodawca u którego świadczyłeś pracę nadal istnieje, zawnioskuj o wystawienie pisemnego zaświadczenie o wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
  2. Dokumentacja archiwalna: Jeżeli zakład pracy w którym świadczyłeś pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uległ likwidacji poszukaj archiwum w którym zgormadzone zostały Twoje akta osobowo-płacowe. W dokumentach archiwalnych mogą znajdować się dane świadczące o szczególnych wymaganiach lub ryzykach związanych z Twoimi obowiązkami podczas zatrudnienia.
  3. Świadkowie: Poszukaj kontaktu do innych pracowników lub osób, które były świadkami Twojej pracy w tych szczególnych warunkach, możesz poprosić ich o napisanie listu referencyjnego lub zeznania potwierdzającego charakter Twojej pracy.
  4. Legitymacja ubezpieczeniowa: Legitymacja ubezpieczeniowa powinna zawierać dane o Twoich zakładach pracy oraz zajmowanych stanowiskach.
  5. Świadectwa kwalifikacji: większość prac wykonywanych w szczególnych warunkach wymagała posiadania odpowiednich kwalifikacji, w zakresie których wydawane były stosowne dokumenty tj. np: książeczka spawalnicza, książka żeglugi, prawo jazdy;

Po zebraniu odpowiedniej dokumentacji i dowodów zalecam skontaktowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prowadzeniu spraw przeciwko ZUS, który zbada moc dowodową przedstawionych materiałów i określi szanse na uzyskanie świadczeń w związku z posiadaniem pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close