Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUSOkresy składkowe i nieskładkowePraca w gospodarstwie rolnym

Dlaczego ZUS odmawia zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym ?

Treść decyzji ZUS zawierających odmowę zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, które analizuje, powiela argumenty którymi posługuje się ZUS odmawiając świadczeń.

W cyklu wpisów chciałabym odnieść się do najczęstszych przyczyn odmowy zaliczania pracy w gospodarstwie rolnym do stażu ubezpieczeniowego.

W dniu dzisiejszym poruszę zagadnienie źródeł utrzymania rodziny wnioskodawcy w czasie kiedy pracował on w gospodarstwie rolnym.

Gospodarstwo rolne nie stanowiło głównego źródła utrzymania rodziny”. Taki argument ze strony ZUS jest powielany w stanach faktycznych, gdzie rodzice wnioskodawcy obok prowadzenia gospodarstwa byli również zatrudnieni.

W świetlne mojej opinii kondycja finansowa rodziny wnioskodawcy, jak i fakt wykonywania przez jego rodziców  pracy, nie może zostać uznany, za przesłankę uniemożliwiającą zaliczenie  pracy w gospodarstwie rodziców po ukończeniu 16 roku życia do okresów składowych przypadających przed dniem 1 stycznia 1983 roku.

Powyższe potwierdza również orzecznictwo.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 10 maja 2017 roku sygn. akt III AUa 24/17, stwierdził, że:

„warunkiem wystarczającym dla uznania okresu pracy w gospodarstwie rolnym przed dniem 1 stycznia 1983 r. jest jedynie wykazanie, że praca w gospodarstwie świadczona była stale i co najmniej w wymiarze czasu pracy określonym w art. 6 ust. 2 pkt 1 u.e.r.f.u.s. tj. połowie pełnego wymiaru czasu pracy.”

Podobnie wypowiada się Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 10 lutego 2016 roku o sygn akt. III AUa 875/15 , w którym wskazuje, że:

„jedynym warunkiem, od którego zależy możliwość zaliczenia do ogólnego stażu pracy okresu uzupełniającego na podstawie art. 10 ust 1 pkt 3 w/w ustawy jest wykazanie faktu pracy w gospodarstwie rolnym. W przepisie tym nie wyznaczono rozmiaru świadczonej pracy, jak również nie wprowadzono w nim wymogu, aby praca ta stanowiła jedyne lub główne źródło utrzymania wnioskodawcy.”

Sąd Okręgowy w Siedlcach w wyroku z dnia 28 września 2016 roku o sygn. akt IV U 260/16, stwierdza ponadto że:

  „odnosząc się do zarzutu organu rentowego dotyczącego tego, że gospodarstwo rolne nie stanowiło głównego źródła utrzymania rodziny (…) stwierdzić należy, iż ustawa o emeryturach i rentach z FUS nie wymaga, aby gospodarstwo rolne stanowiło jedyne, czy główne źródło dochodów rodziny ubezpieczonego ubiegającego się o zaliczenie okresu pracy w gospodarstwie do okresu ubezpieczenia.”,

Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 4 grudnia 2012 roku o sygn. akt III AUa 862/12  zauważa natomiast, że:

obowiązujące przepisy nie wymagają, aby praca ta stanowiła jedyne lub główne źródło utrzymania wnioskodawcy i jego rodziny, niemniej jednak praca w gospodarstwie rolnym rodziców musi być pracą stałą, mającą istotne znaczenie dla prowadzonej w tym gospodarstwie działalności rolniczej.”

Jak wynika z powyższego, argumentacja ZUS dotycząca uniemożliwienia jednoczesnego zatrudnienie rodziców wnioskodawcy oraz prowadzenia gospodarstwa rolnego  nie znajduje pokrycia w orzeczeniach sądów, dlatego kolejny raz namawiam Państwa do weryfikowania negatywnych decyzji ZUS.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

2 komenatrzy

  1. Zus przecież tłumaczy ,,że tylko są doliczane lata składkowe i nieskładkowe i nic więcej , ile wypracowałaś tyle masz. A lata pracy na roli u rodziców są już nieaktualne., bo mamy nowy system emerytalny. Sama nie wiem czy tak jest bo mi też brakuje rok do ustawowej, minimalnej emerytury. Pozdrawiam Anna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Przeczytaj również

Close
Close