Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSKoronawirus a ZUS

Czy składać wniosek o kolejne świadczenie postojowe?

Wiele osób zastanawia się czy przysługuje im kolejne świadczenie postojowe. Wszystko za sprawą niejasnych przepisów ustawy Tarcza Antykryzysowa.

Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego, jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o pierwsze świadczenie postojowe, nie uległa poprawie.

O nowych formularzach wniosków o świadczenie postojowe pisałam we wpisie: zus udostepnil formularz wniosku o swiadczenie postojowe za kolejny okres

Regulacja jest na tyle niejasna, że ZUS na swojej stronie stara się wyjaśnić na czym polega brak poprawy sytuacji materialnej.

Zdaniem ZUS:

składając wniosek o kolejne postojowe musisz złożyć oświadczenie, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Sam musisz ocenić czy Twoja sytuacja materialna uległa poprawie czy też nie. Porównaj swoją obecną sytuację do tej sprzed złożenia wniosku o pierwsze świadczenie. W oświadczeniu nie musisz wykazywać spadku przychodów o kolejne 15%, ale Twoja sytuacja materialna powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

Czy rozumiecie powyższe wyjaśnienie?

Nieprecyzyjne wytyczne powodują brak możliwości zweryfikowania swoich uprawnień, dlatego część osób rezygnuje ze składania wniosku o kolejne postojowe. Ci którzy zdecydowali się na złożenie wniosku obawiają się natomiast kontroli i zwrotu świadczeń wraz z odsetkami.

Jakie jest moje zdanie na temat uprawnienia do pobierania kolejnego świadczenia postojowego?

Dla większej przejrzystości podzielę odpowiedź na dwa warianty.

Sytuacja w której świadczenie postojowe zostało uzyskane w wyniku wniosku złożonego w kwietniu 2020 r.

Uważam, że świadczenie przysługuje, jeżeli przychód w miesiącu maju 2020r. jest niższy o 15% od przychodu uzyskanego w lutym 2020r., może on być natomiast równy lub wyższy od przychodu uzyskanego w marcu i kwietniu 2020r.

Sytuacja w której świadczenie postojowe zostało uzyskane w wyniku wniosku złożonego w maju 2020r.

Uważam, że świadczenie przysługuje, jeżeli przychód w miesiącu czerwcu 2020r. będzie niższy o 15% od przychodu uzyskanego w marcu 2020r., może on być natomiast równy lub wyższy od przychodu uzyskanego w kwietniu i maju 2020r.

Podkreślam, iż prezentowany sposób weryfikacji jest oparty wyłącznie na mojej wykładni przepisów.

Skoro przepisy są niejednoznaczne należy zastanowić się, co zrobić żeby uniemożliwić ZUSowi żądanie zwrotu wypłaconego świadczenia postojowego.

Najlepszym sposobem będzie złożenie do ZUS wniosku o kolejne postojowe w nieco rozszerzonej formie. Proponuję dopisać do wniosku o kolejne postojowe kwoty przychodów za porównywane miesiące. Jeżeli ZUS dysponując dokładnymi danymi dotyczącymi naszych przychodów przyzna świadczenie – nie będzie miał prawnej możliwości żądania jego zwrotu.

Nie ma konieczności składania wniosku do ZUS na urzędowym formularzu. Często w kancelarii zdarza się, że samodzielnie tworzymy wnioski, zawierając w nich wszelkie niezbędne zdaniem ZUS elementy, jak również elementy które są niezbędne według nas. Taka praktyka pozwala na wyeliminowanie elementu zagrożenia.

A co jeśli ZUS pobierzesz świadczenie postojowe, a ZUS następnie wyda decyzję zobowiązującą do zwrotu pieniędzy?

O tym we wpisie: Decyzja o zwrocie świadczenia postojowego.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

2 komenatrzy

  1. Te intepretacja jest logiczna. Jak natomiast oceniłaby Pani taką:
    W marcu przedsiębiorca miał 6000zł czym kwalifikował się do postojowego bo spadek wynosił ponad 15% przychodów. W kwietniu miał 1000zł co oznacza kolejny ogromny spadek, maj był na 0, ale z początkiem czerwca (jednak jeszcze przed złożeniem ostatniego wniosku) wystawił faktury na 1500zł – spadku de facto “na dzień dzisiejszy” w takim razie nie ma skoro maj był na 0, ale dalej sytuacja jest dużo gorsza w stosunku do warunków w którym składany był pierwszy wniosek.

    Kolejna kwestia – w jaki sposób odnosimy się do czasu poprawy – czy w ujęciu miesięcznym kalendarzowo tj. od 1 do 31 maja czy od wniosku do wniosku? W przykładzie powyżej bardzo zmienia to postać rzeczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close