Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUS

Jak udowodnić prowadzenie działalności gospodarczej?

Jedną z częstszych rodzajów kontroli przeprowadzanych przez ZUS jest kontrola podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Płatności składek od przedsiębiorców stanowią ważne źródło finansowania systemu ubezpieczeń społecznych. Kontrole pozwalają na monitorowanie i zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom, które mogłyby wpłynąć na stabilność finansową systemu. Kontrole zdarzają się najczęściej w przypadku wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego (przejścia na zasiłek chorobowy), w krótkim czasie od zarejestrowania firmy lub podniesienia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Udowodnienie, że działalność gospodarcza nie była pozorna, może wymagać przedstawienia różnych dowodów i dokumentów potwierdzających rzeczywistą działalność firmy.

Oto kilka rodzajów dowodów, które mogą pomóc w udokumentowaniu autentyczności działalności gospodarczej:

  1. Umowy handlowe: posiadanie oficjalnej umowy handlowej zawartej między firmą a jej partnerami biznesowymi jest kluczowym dowodem na rzeczywistą działalność. Umowa powinna zawierać istotne warunki współpracy, takie jak zakres usług, warunki płatności, terminy dostaw, itp.
  2. Faktury i rachunki: faktury wystawiane przez firmę za świadczone usługi lub dostarczane produkty są ważnymi dokumentami potwierdzającymi prawdziwą działalność gospodarczą. Warto również zbierać rachunki za zakupy materiałów, usług, czy opłaty związane z prowadzeniem firmy.
  3. Ewidencja finansowa: działalność gospodarcza powinna być poparta kompletną ewidencją finansową, taką jak księgi rachunkowe, rachunki bankowe, deklaracje podatkowe itp. Te dokumenty mogą być używane jako dowód na faktyczne prowadzenie firmy.
  4. Dowody dotyczące działalności operacyjnej: przedstawienie dowodów dotyczących codziennej działalności operacyjnej firmy może obejmować dokumenty takie jak zamówienia od klientów, potwierdzenia dostaw, umowy z dostawcami, itp.
  5. Korespondencja biznesowa: e-maile, listy, umowy czy inne formy korespondencji biznesowej mogą również stanowić dowód na rzeczywistą działalność firmy.
  6. Dokumentacja dotycząca zatrudnienia: jeśli firma zatrudnia pracowników, warto przedstawić w ZUS dokumenty związane z zatrudnieniem, takie jak umowy o pracę, listy płac, potwierdzenia wpłat składek zdrowotnych i społecznych, itp.
  7. Reklama i marketing: jeśli firma prowadziła działania reklamowe i marketingowe, takie jak kampanie reklamowe, strony internetowe, materiały promocyjne, mogą one stanowić dodatkowy dowód na rzeczywistą działalność.
  8. Dokumentacja inwestycji: Jeśli firma inwestowała w środki trwałe, takie jak sprzęt, maszyny, nieruchomości, dokumentacja dotycząca tych inwestycji może również potwierdzić jej rzeczywistą działalność.

Oczywiście każda sprawa jest indywidualna i wymaga przestawienia innych środków dowodowych, dlatego w razie otrzymania pisma z ZUS o wszczęciu kontroli prowadzonej działalności gospodarczej zapraszam do kontaktu z prawnikiem specjalizującym się w prowadzeniu spraw przeciwko ZUS.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close