Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUSSkładki

ZUS ODMAWIA ZWROTU NADPŁATY Z UWAGI NA PRZEDAWNIENIE

Nienależnie opłacone składki ZUS zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, o czym pisaliśmy we wpisie: po jakim czasie przedawnia się nadpłata w ZUS.

We wspomnianym wpisie wspomnieliśmy również, że ZUS w swoich w decyzjach o odmowie zwrotu należności z tytułu nieopłaconych składek bardzo często wskazuje, iż termin przedawnienia należy liczyć od momentu dokonania zapłaty składek nienależnych, co w większości przypadków jest niezgodne z prawem.

Termin przedawnienia zapłaty składek należy liczyć od dnia:

1) otrzymania zawiadomienia o kwocie nienależnie pobranych składek

2) opłacenia składek, w przypadku braku zawiadomienia (co występuje niezwykle rzadko).

Wobec tego, jeżeli ZUS nie zawiadomił o nadpłacie, a miał taki obowiązek termin przedawnienia w ogóle nie zaczyna biec.

Powyższe zostało potwierdzone w ostatnim czasie przez Sąd Najwyższy.

Sąd Najwyższy wskazał, że przepis art. 24 ust. 6b ustawy systemowej stanowi jednoznacznie o obowiązku zawiadomienia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które zgodnie z art. 24 ust. 6a tej ustawy mogą być na wniosek płatnika zwrócone, chyba że nie przekraczają wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Konieczne jest podkreślenie, że art. 24 ust. 6g i art. 24 ust. 6b u.s.u.s. pozostają we wzajemnej relacji i nie można ich wykładać niezależnie od siebie. Z tego też względu okresu, od którego rozpoczyna się liczenie terminu przedawnienia, nie można rozpatrywać w oderwaniu od obowiązku organu rentowego zawiadomienia o kwocie nadpłaconych składek”.

Sąd Najwyższy w swoim wyroku skrytykował wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który to uznał, że zawsze przedawnienie należy liczyć od dnia zapłacenia składek, albowiem organ rentowy nie ma możliwości sprawdzania każdego z płatników, czy dostosował on treść deklaracji do swojej sytuacji faktycznej i prawnej a dopiero po wykryciu nadpłaty powstaje obowiązek zawiadomienia o niej płatnika.

Sąd Najwyższy zwrócił również uwagę, że gdyby uznać stanowisko prezentowane przez ZUS za słuszne, a mianowicie, że okres przedawnienia należy liczyć od dnia zapłaty składek, to mogłoby dochodzić do sytuacji, gdy to organ rentowy, dowiadując się o nadpłacie, nie spełniałby obowiązku zawiadomienia o niej płatnika, czekając na upływ przedawnienia liczony od opłacenia składek.

Kancelaria wygrała już szereg spraw o zwrot rzekomo przedawnionej nadpłaty składek, dlatego zachęcamy do weryfikacji decyzji ZUS i składania odwołań od decyzji ZUS w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty zaewidencjonowanej na koncie.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close