Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

O mnie

Kim jestem?

Kobietą, matką, trzydziestolatką, radcą prawnym, pasjonatką przepisów i tak mi się wydaje uczciwym człowiekiem. Wyznaje zasadę (wbrew korzyści dla mojego portfela), iż z klientem trzeba być szczerym. Nie prowadzę spraw dla samego ich prowadzenia.

Wraz z ludźmi którzy mi zaufali przedzieram się przez przeszkody ze strony Zusu, Sądu, biegłych, niejednokrotnie (to z kolei wbrew mojemu spokojowi) przeżywając sprawy równie mocno jak moi klienci.

Serdecznie zapraszam do lektury moich wpisów: Wbrew ZUS

*****

Kancelaria od ponad 10 lat prowadzi z sukcesem sprawy w sporach przeciwko ZUS na etapie postępowania administracyjnego, przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi na terenie całej Polski oraz przed Sądem Najwyższym.

Nasza działalność skupia się przede wszystkim na sprawach o:

 • Podleganie ubezpieczeniom społecznym – pozorna umowa o pracę, pozorna umowa zlecenie, fikcyjne prowadzenie działalności gospodarczej, fikcyjna współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej, wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie, podleganie dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu, wyłączenie z ubezpieczeń społecznych, podleganie ubezpieczeniom przez wspólników spółek osobowych i kapitałowych oraz członków zarządów spółek;
 • Podstawy wymiaru składek – zadeklarowanie maksymalnej podstawy wymiaru składek, obniżenie podstawy wymiaru składek, pozorność wynagrodzenia, zawyżenie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę;
 • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, dodatkowego, zwrot nienależnie pobranej emerytury, zwrot nienależnie pobranej renty, świadczenia rehabilitacyjnego;
 • Renty – renta rodzinna, renta wypadkowa, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna (szkoleniowa), renta rolnicza oraz renta przyznawana jako świadczenie w drodze wyjątku, zarzuty do opinii biegłego;
 • Prawo do zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, wyrównawczego;
 • Emerytury – emerytura pomostowa, emerytura wcześniejsza, emerytura częściowa, emerytura powszechna, emerytura zaliczkowa, emerytura górnicza, emerytura rolnicza, emerytury mundurowa, emerytury nauczycielska, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych, zaliczenie służby wojskowej do lat pracy, wynagrodzenie zastępcze w trakcie eksportu, wysokość emerytury;
 • Ustalenie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego;
 • Świadczenia mundurowe – renty mundurowe, emerytury mundurowe, ustawa represyjna;
 • Pobieranie świadczeń w zbiegu – zwrot pobranego świadczenia w zbiegu, wybór prawa do świadczenia w zbiegu, pobieranie dwóch świadczeń w zbiegu;
 • Świadczenia z KRUS;
 • Tarcza antykryzysowa: świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek ZUS, dodatkowy zasiłek opiekuńczy zwrot świadczeń z tarczy antykryzysowej;
 • Składki: przedawnienie składek, zwrot składek, zwrot nadpłaty składek, zaległości z tytułu składek;
 • Świadczenie rehabilitacyjne;
 • Okresy zasiłkowe – choroby współistniejące, nowy okres zasiłkowy, prawo do zasiłku chorobowego;
 • Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, wyrównawczego i świadczenia rehabilitacyjnego;
 • Wnioski o wydawanie indywidualnych interpretacji w sprawach z zakresu ZUS;
  Optymalizacja składek ZUS;
 • Ustalenie ustawodawstwa;
 • Dodatki do emerytur i rent.

We wszystkich z wymienionych spraw sporządzam odwołania od decyzji ZUS oraz reprezentuję klienta przed Wydziałami Ubezpieczeń Społecznych Sądów.

Porady prawne Kraków

Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Close