Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Wcześniejsza emerytura

Czy Inspektor BHP pracował w warunkach szczególnych ?

Bardzo często ZUS wydając decyzję o odmowie przyznania prawa do wcześniejszej emerytury uznaje, iż praca inspektorów ds. BHP, specjalistów ds. BHP – nie powinna być zaliczana do kategorii prac w warunkach szkodliwych z uwagi na okoliczność, iż taka praca co do zasady wymagała wykonywania czynności administracyjno-biurowych, co oznacza, iż w tym czasie osoba zatrudniona w dziale BHP nie wykonywała czynności narażających na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

Oczywiście nie mogę się z tym zgodzić!

W wykazie A dziale XIV, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze , pod pozycją 24 wymieniona:

jest kontrola międzyoperacyjna, kontrola jakości produkcji i usług oraz dozór inżynieryjno-techniczny na oddziałach i wydziałach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie.

Zgodnie z zapatrywanie ZUS osoba wykonująca taki dozór musi stale przebywać na stanowiskach, gdzie jest wykonywana praca w szczególnych warunkach, nie biorąc pod uwagę tego, że zakres obowiązków takiej osoby z natury rzeczy przewiduje także sporządzanie dokumentacji związanej z tym dozorem. Czynności te stanowią integralną część sprawowanego dozoru. Nie ma zatem podstaw do ich wyłączania i traktowania jej odrębnie.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2007r., sygn. akt: I UK 195/07, czytamy, iż:

W sytuacji, gdy dozór inżynieryjno-techniczny jest pracą w szczególnych warunkach i praca polegająca na dozorze była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, nie ma żadnej potrzeby ustalania, ile czasu pracownik poświęcał na bezpośredni nadzór nad pracownikami, a ile na inne czynności, które również były związane z tym dozorem.

Należy zwrócić uwagę, iż praca na stanowiskach specjalisty ds. BHP, inspektora BHP była to praca związana ze stresem, z wielką odpowiedzialnością, a także fizycznie bardzo niebezpieczna dla organizmu człowieka. Osoby pracujące na tych stanowiskach miały bowiem nieustanie kontakt z pyłami oraz innymi szkodliwymi substancjami które musiały wdycha , często były narażone na bardzo wysoki hałas, znacznie przekraczający normatywne wartości.

 

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close